Fältöverste Knut (Håkansson) Hand

Far: Håkan (Pedersson) Hand (- >1529)
Mor: Kristina (Håkansdotter) Tun

Död: 1565-10-20 Axtorna, Köinge, Halland (N)


Familj med Märta (Arvidsdotter) Drake af Västbo (1533 - 1606)

Vigsel: omkring 1550

Barn:
Arvid (Knutsson) Drake af Hagelsrum (- >1618)
Håkan (Knutsson) Hand (- <1600)


Noteringar
till Attorp och Årem, Måssaberg i Åsle socken, Hannarp i Örby socken, Mårhult och Flohult i Holtsljunga socken (alla i Älvsb.), Vret i Odensjö socken och Dörarp i likanämnd socken (båda i Kron.) samt Hagelsrum och Ekenäs i Målilla socken, Kalmar län, m. m.
Knekthövidsman för 400 västgötaknektar 1555-09-20, med vilka han deltog i ryska kriget s. å. och 1556. Fogde över Sunnerbo härad och tillika över kyrkolandborna i Västbo härad 1556-09-15. Befallningsman över Sunnerbo 1558-03-05–1558-12-002. Underskrev bland adeln konung Gustaf I:s testamente 1560-07-30 och ständernas bevillning 1561. Innehade 1563–1565 flera viktiga befäl i kriget mot Danmark.
Överbefälhavare (fältmarskalk) för samtliga ryttarefanor i Småland 1561-06-0613 och fältöverste för ockupationsarmén i Blekinge s. å. 12/9. Åter fältmarskalk i Småland 1565-04-00. Fältöverste för den häravdelning, som 1565-08-00 inryckte i Halland med uppdrag att intaga Varberg, vilket uppdrag fullbordades s. å. 15/9.
Stupade s. å. 20/10 i slaget vid Axtorna, där han anförde en division av fotfolket, samt begraven i Handska släktens gravkor i Gällstads gamla kyrka, Älvsborgs län.
Hans konstnärligt utförda gravsten med hans bild i pansarrustning finnes bevarad i Gällstads (nya) kyrka. Han var en av de mest framstående fältöverstarna under nordiska sjuårskriget. Utkämpade en ärofull strid mot den danska huvudarmén under Daniel Rantzau vid Tofta bro 1564-07-26, ehuru han slutligen måste vika för den flerdubbla övermakten. Besegrade i grund en dansk styrka vid Falkenberg 1565-10-13 och ödelade staden. Erhöll till belöning för sina bedrifter det gamla folkungagodset Hagelsrum till evärdlig ägo för sig och sin ätt. Gift omkr. 1550 med Märta Arvidsdotter, död omkr. 1595, dotter av väpnaren Arvid Olofsson Drake, af de s. k. Västbo-Drakarne, som i vapnet förde en flygande drake, och Brita Pedersdotter (Hård af Segerstad, nr 17).
(Riddarhusets stamtavlor-Hand)

Barn:
Brita Hand
Håkan Knutsson Hand (- 1600)
Arvid Knutsson Drake (- 1618)
<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander