Khde Lars Engstedt

Prost och Kyrkoherde i Kvistofta och Glumslöv. Magister.. Blev 74 år.

Far: Khde Johan (Johannes) Engstedt (1711 - 1782)
Mor: Elisabeth (Lisa) Papke (1716 - 1764)

Född: 1740-06-29 Borrby Även sett notering 10/7 1740 (dop?)
Utbildad: 1754-01-15 Lund (SkN 1555) 
Examen: 1760 Greifswald 
Död: 1815-01-16 Kvistofta 1) Slag
Begravd: 1815-02-22 Kvistofta 


Familj med Annica Feuk (1738 - 1820)

Vigsel: 1765-07-05 Kvistofta

Barn:
Elisabeth Engstedt (1766 - 1867)
Ulrica Eleonora Engstedt (1771 - 1799)
Helena Catharina (Christina) Elisabet Engstedt (1773 - 1814)
Anna Sofia Engstedt (1774 - 1834)
Lovisa, Charlotta Engstedt (1777 - )
Gustava Carolina Engstedt (1779 - 1869)


Noteringar
Konditionerade ett och ett halvt år hos häradshövdingen i Östra och Västra Göinge domsaga C. Carsell. Efter kallelse av fadern prästvigd till dennes medhjälpare 1762 3/4. Inskriven i Greifswalds universitets matrikel och fil. mag s.å.
Andre stadskomminister och hospitalspredikant i Landskrona 1764, förste stadskomminister därstädes och kyrkoherde i Vadensjö 1770. Respondent vid prästmötet 1780. Vice kontraktsprost i Rönnebergs kontrakt under J. Faxes riksdagstid 1789. Kyrkoherde i Kvistofta och Glumslövs pastorat 1791 18/1. Prost över egen församling 1801 5/1.

Begravd med likpredikan av prosten C.P.Wiebe. Sorgekväde:
"Åt Minnet af Prosten och Kyrkoherden öfver Qvistofta och Glumslöfs Församlingar Högärevördige och Höglärde Herr Magister LARS ENGSTEDT, som begrovs i Qvistofta den 22 februari 1815. Lund, 1815. Tryckt uti Berlingska Boktryckeriet". Fotostatkopia finnes.
Prosten Wiebes likpredikan är mycket erkännsam mot Lars Engstedt, men kanske lite schablonmässig. Lars Engstedt synes ha varit en smula bråkig. Blev inkallad till consistorium pga förfrågningar han gjort om sina åligganden och "han varit obefogad göra påstående och förfrågningar uti mål, som ingen av dess antecessorer före honom gjort..." Sökte pastorat ett tiotal gånger, bl a Höja. 1780 skriver A. Lanaerus till J.C.Stricker: "Lars Engstedt är den, som trätte sig till Höja. Han är utan partier, men mycket tilltagsen".

Hade totalt 7 barn, varav ett dog i späd ålder.Källor
 1) Kvistofta kyrkoarkiv F:1
      << Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander