Rådman Johan Braun

Blev högst 62 år.

Född: 1590 Tyskland 1)
Död: 1652 Göteborg 2)


Familj med ?

Barn:
Magdalena Brun (1615 - 1672)


Noteringar
Bebodde Sjätte roten, tomt 17, kvarteret Kristine Kyrka.
Fröding karakteriserar honom i "De gamla släkterna" som "den gamle stillsamme rådsförvanten och kyrkoföreståndaren Johan Braun (el Brun)." Han var rådman från 1624 till 1652-06-30 och räntmästare (stadskassör) 1636-1637, som riksmötesombud representerade han Göteborg redan i juni 1721 (Almquist I:109). Detta leder tanken till att Johan Brun möjligtvis kan vara identisk med den Johan Brun från Lübeck som drev handel i Nylöse. Bland de många uppdrag han hade i stadens tjänst var skötseln av stadens tegelbruk.

Det förefaller naturligt att Johan Brauns gård övertogs av svärsonen Herman Schmidt.

Omtalas såsom fader till Cornelius vilket innebär att hans sonsöner adlades Braun till Tyllinge.
Johan är alltså stamfader för denna ätt:

Uppges i Elgenstierna del 1, s 579, vara av en tysk adlig ätt och ska ha inkommit 1611 ifrån Frankfurt am Main till Göteborg där han blev handlande och sedermera rådman. Han begravdes 1652 30/6 i Kristine kyrka. Han uppges vara gift två gånger. Först med en okänd kvinna (enligt Elgenstierna, men hon uppges av en släktforskarkollega heta Metta Höijer, men inga källor finns utan är tydligen en andrahandskälla via internet; källa efterlyses?), och sedan 1641 30/5 i Göteborg med Anna Petersen (begr. 1652 10/5 i Kristine kyrka).
I ingressen i Elgenstierna står om ätten:
"Johan Braun härstammade sannolikt från en holländsk släkt van der Dussen, av vilken en medlem Jan Bruyn (Hans Braun) i första hälften av 16:e århundradet flyttade från Delft till Frankfurt a/M (Personh. tidskrift, årg. XX, s. 96-97)."
Vilka mer barn än sonen Cornelius Braun (född 1625 6/12 i Göteborg; handlande o rådman därst.; död där 1675 4/12) hade Johan Braun (~Brun)? Fanns det även en son Jakob Brun till Johan Braun/Brun i Göteborg?

Cornelius Brauns son kaptenen, sedermera översten, Johan Brun (1659-1710) adlades Braun 1686 26/10. Dennes broder amiralitetskaptenen Jakob Brun (1663-1746) blev 1720 adlad och intagen på sin avlidne broders adelskap och nummer.

Finns nära konnex till släkten von Scheiding.

Johan, Cornelius och Elsa Braun var lastdelsägare vid ett antal skeppsavgångar från Göteborg. Alla tre gemensamt1654-08-04, där Elsa är upptagen som Elsa Brauns. Cornelius figurerar redan 1638 och 1658 tillkommer en Lorentz Braun. Både Elsa och Elsebe förekommer som två individer med efternamnet Bruun Johans, samt senare även Cort och Gerhard Bruun Johan.

Riddarhusets stamtavlor:
Johan (Hans) Braun. Uppgives varit av en tysk adlig ätt. Kom 1611 från Frankfurt am Main till Göteborg och blev handlande och rådman i Göteborg . Begraven 1652-06-30 i Kristine kyrka i Göteborg. Gift 1:o med N.N. 2:o 1641-05-30 i Göteborg med Anna Petersen, begraven 1652-05-10 i Kristine kyrka i Göteborg
Barn:
1. Cornelius Braun, född 1625-12-06 i Göteborg. Handlande, kyrkoföreståndare och rådman i Göteborg . Död i Göteborg 1675-12-04 och begraven 1675-12-27 i Kristine kyrka. Gift 1653-10-09 i Göteborg med Elisabet Kinnerdt, född 1625-05-08 i Göteborg , död i Göteborg 1675-08-30 och begraven 1675-09-19 i Kristine kyrka.
Barn:
Johan Brun, adlad Braun, född.1659. Överste. Död 1710 Se Tab. 2.
Jakob Brun, adlad Braun, född 1663. Amiralitetskapten. Död 1746. Se Tab. 3.Källor
 1) Georg Agerby, Disbyt
 2) Riddarhusets genealogi<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander