Katarina (Amundsdotter) Hatt

Far: Lagman Amund d.y. (Hemmingsson) Hatt (- >1411)
Mor: Kristina Ingemarsdotter

Född: före 1389


Familj med Peder (Nilsson) Djäkn

Barn:
Bonde Pedersson (- <1459)


Noteringar
Katarina Amundsdotter (Hatt) gifte sig första gången med Fader Svensson (Sparre av Hjulsta och Ängsö). Han hade, enligt ett intyg från Tingvalla 30/6 1389 av Magnus Loghasson m.fl., som morgongåva givit henne gårdar i Tångsta och Ekevi i Kärrbo socken i Västmanland men dött innan själva morgongåvobrevet hunnit utfärdas. Ekevi hade han tillbytt sig av drotsen Bo Jonsson (Grip) 18/4 1382. Katarina gifte sedan om sig med Peder Nilsson, även kallad Peder Djäkn. Båda makarna nämnas i brev 25/9 1419 och 20/12 1440. Det förra brevet har tillika beseglats av hustruns syster Sigrid Amundsdotter och hennes man Thord Kokland. Peder Djäkn förekommer även i brev 29/6 1438 och har hängt sitt sigill under sonen Bonde Pederssons morgongåvobrev 1454. Katarina och Peder Djäkn hade två söner, Hemming Pedersson, även kallad Hemming Hatt, och Bonde Pedersson.
Som vapen upptogo båda brisyrer av morfaderns kvadrerade sköld, så att Hemming tillade en lilja i tredje fältet, medan Bonde satte en lilja i fjärde fältet. Efter en kostsam process mot Nils Jonsson (Bååt) i Äpplaholm, vars hustru var systerdotter till Fader Svensson (Sparre), lyckades Hemming Hatt återvinna de två markland i Tångsta, som hans moder Katarina Amundsdotter fått i morgongåva av Fader Svensson. Som tack överlät hon dem till Hemming i utbyte mot hans arv i Värmland. Hemming Hatt avhände sig sedan godset i Tångsta till Eskilstuna kloster, först genom köp 1/7 1446 mot 300 mark pgr, sedan som gåva 10/7 1447 mot löfte om uppehälle i klostret under sin livstid och för sina föräldrars och syskons själarykt. Hans bror Bonde Pedersson gav sitt samtycke genom ett brev från Västerås 9/9 1446, och de båda sigillanterna avgåvo 31/12 1455 ett särskilt intyg om omständigheterna vid beseglingen.

Källa: artikeln "Kammarmästaren Ingemar Ragvaldsson och hans arvingar" av Jan Liedgren i Svenska släktforskarförbundets årsbok 1988.
<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander