Storfurste Svatjoslav I av Kiev

ca 945-972. Blev ca 57 år.

Far: Storfurste Igor (Ingvar) Ruriksson av Novgorod (877 - 945)
Mor: Olga "Den heliga" av Kiev (~890 - 969)

Född: omkring 915 Kiev
Död: 972


Familj med Maloucha "Kurtisan" Malsdotter (~940 - 1002)

Barn:
Vladimir I den Store av Kiev (~949 - 1015)


Noteringar
Furste i Kiev (Konugård), Ryssland 962 - 972. Född omkring 942 i Kiev, Ukraina.
Svjatoslav var den förste av den rurikska ätten som bar ett slaviskt namn utvidgade rikets gränser medan han lät modern Olga sköta det inre styret.

Mördad 972 i Kiev, Ukraina. Modern Olga försökte få Svjatoslav att döpa sig, men han ville inte höra på det örat. Kristendomens kärleksbudskap tilltalade knappast Svjatoslav, som förefaller ha varit en råbarkad typ. (Källa: Vikingar i österled, Mats G. Larsson) Den byzantinske historieskrivaren Leo Diakonos har i en skildring beskrivit Svjatoslav som person: 'Han var av medellängd, varken för lång eller för kort; han hade täta ögonbryn, blå ögon, platt näsa; han rakade skägget på hakan, men täta långa hår hängde ned från överläppen. Hans huvud var helt kalt - bara på ena sidan hängde en hårlock som tecken på släktens förnämhet. Halsen var tjock, skuldrorna breda och hela gestalten ganska välskapt. Han verkade dyster och vild. I hans ena öra hängde en guldring smyckad med två pärlor och i mitten en rubin. Hans kläder var vita och skilde sig från de andras bara genom sin renhet. (Källa: Vikingar i österled, Mats G. Larsson) År 969 attackerade fursten av Kiev, Svjatoslav, den väst-östliga handelsvägen längs Volga till Bulgar. Han kontrollerade redan tidigare den nord-sydliga leden från Novgorod (Holmgård) till Dnjepr och hans avsikt kan ha varit att bryta handeln med siden på denna med stäppvägen genom Kiev konkurrerande handelväg. En bysantinsk källa beskriver hans dräkt och frisyr som rent slavisk eller snarare tatarisk. Hans attack på Volgaleden fick också följder som knappast kunde vara mera katastrofala för nordiska handelsmän. Handeln på Bulgar verkar helt ha brutits, liksom flödet av arabiskt silver norrut till Norden. På goda grunder kan man ifrågasätta om inte Birkas plötsliga upphörande som handelscentrum och Hedebys nedgång vid denna tid var direkta resultat av Svjatoslavs attacker. (Källa: Vikingen, Nordbok 1975)

Svjatoslav krossade khazarernas rike vid Volga och bistod Bysantinska riket i kampen mot bulgarerna innan han föll i strid mot petjenegerna.
Källa: Nationalencyklopedin.
<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander