Sveriges konung Karl VIII (Knutsson) Bonde

Blev 61 år.

Far: Riddare, hövitsman Knut (Tordsson) Bonde (<1403 - ~1413)
Mor: Margareta (Karlsdotter) Sparre av Tofta (~1390 - >1428)

Född: 1408-10-05
Död: 1470-05-15


Familj med Drottning Birgitta (Turesdotter) Bielke (- 1436)

Vigsel: mellan 1428 och 1429 Ekholmen, Veckholm 1)

Barn:
Kristina (Karlsdotter) Bonde (~1432 - >1492)


Familj med Katarina (Karlsdotter) Gumsehufvud (- 1450)

Vigsel: 1438-10-05 2)

Barn:
Magdalena (Karlsdotter) Bonde (1445 - ~1495)


Familj med Katarina Abrahamsdotter (- >1470)

Vigsel: 1470 3)

Barn:
Anna (Karlsdotter) Bonde (~1452 - )


Noteringar
Kung av Sverige. Född troligen 1408. Uppfostrades efter faderns död hos styvfadern Sten Turesson (Bielke), nämnes i handlingarna första gången 1422 15/9, erhöll vid arvskiftet efter modern 1429 gården Fågelvik, Tryserums sn i Norra Tjusts hd i Småland, där han under de följande åren var bosatt, företog vidsträckta utrikes resor, slöt sig vid den nationella rörelsens utbrott till Engelbrekt 1434 och omnämnes s.å. såsom medlem av rådet, riksmarsk s.å. i oktober, vald till rikshövitsman 1436 men delade makten med Engelbrekt till dennes död 1436 27/4, nedlade i mars 1438 sitt rikshövitsmannaskap med valdes redan i oktober s.å. till riksföreståndare. Medgav, sedan han betingat sig hela Finland och Öland i förläning att konung Kristoffer i Danmark valdes till konung 1440, men fortfor att vara riksföreståndare intill Kristoffers ankomst till Sverige 1441, riddare och riksdrots vid Kristoffers kröning i september s.å., då han även erhöll förläningsbrev till Svartsjö län. Nödgades redan i oktober s. å. avgå från drotsämbetet, som av konungen överlämnades till Kristiern Nilsson (Vasa), och återtog marsktiteln, som han därefter förde ända till kungavalet 1448. Vistades såsom hövitsman på Viborg under åren 1442-48 i Finland. Efter kung Kristoffers av Bayern död vald till Sveriges kung 1448 20/6. Hyllad vid Mora stenar s.å. 28/6 och krönt i Uppsala följande dag. Vald till kung i Norge 1449 och krönt i Trondheim 20/11. Förlorade sin norska krona redan 1450. Avsatt som kung i Sverige 1457 och avseglade i februari 1457 till Danzig, där han sedan vistades till 1464, då han återkallades till kung på hösten. Avsade sig kronan 1465 30/1 och erhöll såsom ersättning Raseborg och Korsholms län samt Satakunda, Finland. Återkallad till kung i september 1467 och höll sitt intåg i Stockholm 1467 12/11. Död på Stockholms slott 1470 15/5 i Stockholm. Begraven i den till fransiskanerklostret i Stockholm tillhörande kyrkan (nuv Riddarholmskyrkan).
(Källa: Elgenstierna)

Erhöll efter modern gården Fogelvik i Tryserums sn (Kalmar) 1429, där han under de följande åren var bosatt.
Rikshövitsman 1436 - delade makten med Engelbrekt.
Valdes i okt 1438 till riksföreståndare, vilket han var till 1441.
Riddare och riksdrots vid Kristoffers kröning. Hövitsman å Viborg 1442-48.
Vald till Sveriges konung (Karl VIII Knutsson) den 20/6-1448. Vald till Norges konung 1449 (till 1450).
Avsatt i Sverige 1457. Reste till Danzig, men återkallades till konung 1464. Avsade sig kronan 1465. Åter kallad 1467. Konung till sin död 1470.
En samtida trohjärtad skildring av Karl Knutssons regering gives i den rimmade s.k. Karlskrönikan.

Gift (1) med Birgitta Turesdotter Bielke
Gift (2) med Katarina Karlsdotter Gumsehufvud, dotter till Karl Ormsson Gumsehufvud och Märta Gregersdotter Blå.
Gift (3) på sotsängen med sin frilla Kristina Abrahamsdotter. Sonen Karl sägs "levat och åldrats i en ringa och föraktad ställning" beroende på att hans äkta börd trots allt icke erkändes.

Karl Knutssons eftermäle blir gott. En källa hävdar att "han vid jämförelse med Christian I måste anses som en god kung". Karl visar under sin regeringtid stort intresse för rättskipning och är en symbol för ett av Danmark oberoende Sverige.Källor
 1) Elgenstiernas Ättartavlor
 2) Wikipedia
 3) Riddarhusets genealogi
      << Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander