Riddare, Riksråd, Lagman Erik (Arvidsson) Trolle

Blev ca 69 år.

Far: Arvid (Birgersson) Trolle (>1430 - 1505)
Mor: Kristina (Johansdotter) Gädda (- <1465)

Född: omkring 1460 1)
Död: mellan 1529 och 1530 Bergunda, Kronobergs län 1)


Familj med Carin (Eriksdotter) Gyllenstierna (- <1562)

Vigsel: före 1516-08-23 1)

Barn:
Ingeborg (Eriksdotter) Trolle (- 1590)


Noteringar
till Fånö i Löts socken och Ekholmen i Veckholms socken, båda i Uppsala län samt Lagnö i Aspö socken, Södermanlands län m. m. Född omkr. 1460. Student i Rostock 1480-10-07 och i Köln 1482–1483. Synes hava ämnat inträda i det andliga ståndet och innehade efter hemkomsten till Sverige kanonikat och prebenden i Uppsala och Linköping, men blev dock aldrig prästvigd. Väpnare 1485. Riksråd 1487. Lagman i Närke 1493. Gjorde gemensam sak med sin fader och tillhörde sålunda oppositionen mot Sten Sture d. ä. Deltog i ryska kriget 1495–1497. Svenskt sändebud till Livland. Anslöt sig till upproret mot riksföreståndaren 1497. Riddare s. å. vid konung Hans' kröning. Deltog vid det nationella partiets resning mot konungen 1501 vid drottning Kristinas sida i försvaret av Stockholms slott, försonade sig efter dess fall 1502-05-09 med Sturarna och kvarstannade i motsats till sin fader och broder Joakim i Sverige. Fick efter faderns död 1505 övertaga Bergkvara mot löfte att hålla slottet till riksföreståndarens disposition. Häradshövding i Trögds härad i Uppland. Deltog under Svante Stures tid i krigsföretagen mot Danmark. Efter dennes död vald till riksföreståndare på rådsmötet i Arboga 1512-01-00, men hann aldrig fungera som sådan utan undanträngdes av Sten Sture d. y., som korades till faderns efterträdare s. å. 23/7. Fängslad vid utbrottet av striden mellan sonen Gustaf Trolle och Sten Sture 1516 och insatt på Stockholms slott. Lösgiven 1518 med tillåtelse att vistas på Ekholmen. Anslöt sig till konung Kristiern II vid dennes invasion i Sverige 1520. Lagman i Uppland och medlem av den tillförordnade regeringen i Stockholm vid konungens avresa på nyåret 1521. Måste vid utbrottet av Gustaf Vasas befrielsekrig fly till Danmark 1522, då hans gods indrogos till kronan. Erhöll i början av 1528 tillstånd att återvända och igenfick s. å. 7/8 sina svenska gods samt återinträdde i rådet. Levde 1529-08-29, men död s. å. eller 1530.


Källor
 1) Riddarhusets genealogi<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander