Johan (Eriksson) Schröder

Handlande i Göteborg. Blev högst 38 år.

Far: Erich Fransson Schröder (1622 - 1679)
Mor: Sofia Jöransdotter (1628 - 1689)

Född: 1660 Göteborg 
Död: 1698 Göteborg Ej Göteborg Kristine
Bouppteckning: 1701-05-10 Göteborg 1) Claras och Johans bouppteckning i löpande text


Familj med Clara Matzen (1660 - 1709)

Vigsel: 1688-05-22 Göteborg 2) d 22 May
würden im hause Copulirt H. Joh: Schröder mit F. Clara Mattsons

Barn:
Clara Schröder (1690 - 1740)


Noteringar
Kallar sig 1690 "En ung karl som ej länge sedan egen handel begynt".
I april 1692 berättas att" av silkeshandlarna inkommo Frans (brodern) och Johan Schröder med Johan Manorgen begärande att få sitt införda och instämplade sidentyg".
Johan begravdes bara någon månad efter brodern Erik och dennes hustru - och hans begravning omtalas i Gustavi kyrkas räkenskaper den 29/4 1698.

Blev tillsammans med bröderna Frantz och Erich 1688 upptagen i Göteborgs handelsförenings matrikel (Jacob några år senare)
Göteborgs handelsförening DIA:1 Bild 21, Sid 17

När Johans änka Clara Matzen avvittrade sina barn inför äktenskapet med handelsmannen Mattias Schildt berättades barnens farbröder vara handelsmannen Frans och kyrkoherden Georg Schröder. Vartdera av barnen Erik, David (senare handlande i Uddevalla), Anna Sophia och Clara erhöll 6000 d smt eller tillhopa 24000 daler i fädernesarv (Gbg bou 1701:64).Källor
 1) Rådhusrätt och Magistrat EIIIa:2 Bild 76, Sid 64-66
 2) Göteborgs Kristine C I:1 Bild 26, Sid 47/ http://www.gbgtomter.se/Rote_5/5.22.pdf<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander