Biskop Jonas, Nicolai Kylander

Biskop i Linköping. Blev högst 64 år.

Far: Nils Jonsson (~1530 - ~1588)
Mor: Karin Haraldsdotter (~1540 - )

Född: 1566 Drättinge, Gammalkil sn, Östergötland 1)
Död: 1630-05-30 Linköping


Familj med Elin Håkansdotter (Haquini) (1578 - 1642)

Vigsel: 1599

Barn:
Daniel, Jonae Kylander (1611 - 1641)


Noteringar
Fattigdomen i föräldrarnas hem blev gossens första erfarenhet av liver och tvang honom att genom skjutsfärd eller andra för hans ålder tunga arbeten bidraga till sitt uppehälle. Han kom härigenom på tanken att försöka studera och begav sig utan föräldrarnas vetskap 1577 till Linköpings skola, där han gjorde de framsteg, att kyrkoherdeni Vårdberg Nicolaus Bjugg lät honom åtfölja sin son till Uppsala 1583.
Sedan han, efter mången bitter kamp mot armodet, äntligen 1591 blivit vigd till präst, erhöll han genom biskop Petrus Benedicti i Linköping, medel till en utrikesresa. Han uppehöll sig härunder en längre tid i Wittenberg (inskrevs 1592) och promoverades därstädes 1598 till fil. Mag. samt utnämndes året därefter till rektor i Linköping. Här gjorde sig hans vidsträckta lärdom och stora prästerliga gåvor snar gällande och banade honom väg till en skyndsam befordran.
Utnämnd till kyrkoherde i Vreta Klosters och strax därefter i Vadstena pastorat, kallades han 1607 till Linköpings biskopsstol och innehade detta ämbete med stor berömmelse i 22 år eller till sin död 1630. Gift med Elin Håkansdotter.
Källa:
Svenskt biografiskt Handlexikon, år 1876

Barn:
1. Maria Kylander , f. 1599 i Baggböle. Gift 1619 med Biskop Petrus Jonae Bjugg, död 1657.
2. Brita Joensdotter Kylander , f. 1602, d. 19.1. 1629. 1. Make: Vigda 1622 Anders Pedersson Stiernfelt , kyrkoherde i Linköping, f. 4.6. 1594 Linköping, d. 20.9. 1623. 2. Make: Birgerus Olavi Beccander , kyrkoherde i Asby, f. 1600, d. 17.4. 1667.
3. Samuel Kylander , f. 13.2. 1608 Linköping. Assessor i Svea hovrätt. Död 1652. (Via honom koppling till släkterna Ehrnrooth och Toll)
4. Joel Kylander , f. 1610. Ylioppilas Upsalassa 1629, Levde i Holland 1642. Ei muuta tietoa.
5. Daniel Jonae Kylander , f. 1611 Linköping.Källor
 1) Svenskt Biografiskt Lexikon<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander