Jon (Petersson) Bååt till Flishult

Väpnare.

Far: Riddare, Riksråd Peter (Jonsson) Bååt till Flishult (~1288 - >1342)

Född: omkring 1320 Näsby, Flishult (F)
Död: efter 1418-07-06 1)


Familj med ?

Barn:
Peter (Jonsson) Bååt till Flishult (Bonde) (~1364 - >1440)


Noteringar
(sannolikt son av Peter Jonsson)

Till Flishult i Näsby socken, Jönköpings län. Kallas väpnare 1390-07-11. Beseglade Lindholmstraktaten 1395-06-17. Deltog i Hälsingborgsmötet 1395-09-08 och i Nyköpingsmötet 1396-09-20. Bisittare i domstolen vid konungsräfsten i Tiohärad 1414. Han deltog i arvskifte efter modern fru Kristina, styvfadern Jöns Brudsson och halvbrodern Sten Jönsson 1418-07-06 och 1413-06-05 intygas, att Fagerhult mm var Jon Peterssons moders morgongåva och Jöns Brudssons rätta fäderne. Hustruns namn är okänt.
Hans uppgivna gifte med Ingeborg Ormsdotter är säkerligen oriktigt. [En Ingeborg Ormsdotter och hennes son Knut Jonsson (båt) omtalas visserligen 1376-11-29, men hon var då antagligen änka, och sonen nämnes i handlingar redan 1364.]

Stamtavlan för den introd. ätten Bååt kan icke med full säkerhet föras längre tillbaka än till den småländske väpnaren Jon Petersson (båt), som nämnes i handlingarna åren 1390–1418 (Tab. 4). Då dennes moder Kristina Hemmingsdotter före sitt senast 1351 ingångna äktenskap med väpnaren Jöns Brudsson (lejonansikte) bevisligen var gift med en riddare och ovannämnde Jon Petersson var född i detta tidigare äktenskap (At (Sch).), är det emellertid mycket sannolikt, att hennes förste make och Jon Peterssons fader var en likaledes i Småland besuttne riddaren Peter Jonsson (båt), som dog på 1340-talet (Tab. 3). Peter Jonsson tillhörde en släkt, som uppenbarligen var befryndad med Bondeätten. Detta framgår ej blott av det gemensamma båtvapnet utan också av åtskilliga andra omständigheter, bland vilka särskilt bör framhållas, att även herr Peter Jonsson stundom kallar sig Bonde. Möjligen hava Bååt- och Bondeätterna i själva verket gemensamt ursprung på fädernet, i vilket fall differentieringen torde hava skett vid 1200-talets mitt eller något senare.

Källa: Riddarhusets stamtavlorKällor
 1) Elgenstiernas Ättartavlor<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander