Maria Stråle av Ekna

Blev ca 80 år.

Far: Ljtn Olof Stråle af Ekna (1643 - 1722)
Mor: Christina Magdalena Hård av Torestorp (1653 - 1725)

Född: beräknat 1686 
Död: 1766-05-23 Ekna, Tjureda sn, Kronobergs län 1) D.o högw. Fru Öfverstlöjtnantskan Ulfsax af bröstfeb. 80 år.
(Föreg upptagen person dog Maii d 25)


Familj med Ryttmästare Anders Otto Renner (- 1714)

Vigsel: 1712 2) Vigselbok i Tjureda finnes ej i AD 2008

Barn:
Christina Elisabeth Renner (1712 - 1769)
Catharina Beata Renner (1714 - 1783)


Familj med Överstelöjtnant Magnus Ulfsax (1668 - 1741)

Vigsel: 1728 3)


Noteringar
Adliga ätten Stråle af Ekna, adlad år 1574, introducerad med n:r 87.
Död på Ekna, vilket hon sist ärvde och efter vars död denna gamla egendom gick ur släkten.

Gift 2:o med överstelöjtnanten Magnus Ulfsax, nr 107, född 1668, död 1741.

Barn i andra giftet:
* Anders Magnus, född 1724. Kapten. Död 1795.
* Estrid Margareta, död fyra eller fem år gammal.
* Carl Gustaf, född 1728-01-03 på Strättö i Ryssby socken Kronobergs län. Volontär vid Kronobergs regemente 1740, vid Smålands kavalleriregemente 1747. Korpral vid sistnämnda regemente 1748-03-16. Kornett därst. 1750-09-19. Löjtnant 1758-04-25. Regementskvartermästare 1762-03-06. Ryttmästare 1764-06-26. RSO 1770-04-28 avsked 1771-11-20. Död barnlös 1797-06-09 på Ekna. Han bevistade pommerska kriget på 1750-talet. Gift 1772-06-02 på Ekna med Brita Catharina Grönvall, född 1754, dotter av kornetten Paul Grönvall och Margareta Lithovius.
* Christina Magdalena, född 1729-01-00, död 1793-09-25 på Skavenäs i Tjureda socken. Gift 1750-03-25 på Ekna med sin kusin, jägmästaren Gabriel Strålenhielm, nr 1761, född 1714, död 1768.

Vapen:
"Tree försölffrede skäcktter udi kårss på tuå aff samme skäcktter skall udderne wette up och på thenn tridie uddenn nedh udi ett röött fiälldh. Item een öpen Tornere hiälm. Krantzenn och hiälmtäcket röött blått och huitt. Ther offnenn upå tree skäcktter lijke mz the förne udderne nedh på tuå aff samme skäcktter och thenn tridie emillen sthåår uddenn up."

Ätten Stråles af Ekna sköldebrev finns veterligen inte bevarat. En textkopia finns dock på Riksarkivet i volymen Adelsbrev, vol. 1., varur citatet ovan.

skäcktter = pilar. Enligt Östergrens Nusvensk Ordbok, bd P-SP, är skäkta = 'armborstpil med bred spets'
offnenn = ovan
mz = medKällor
 1) Elgenstiernas Ättartavlor/ Tjureda CI:1 sid 247
 2) Elgenstiernas Ättartavlor
 3) Riddarhusets genalogi
      << Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander