Anders (Larsson) Lillie af ÖknaFamilj med Agneta (Jönsdotter) Svinhufvud (gamla släkten)

Barn:
Knut (Andersson) Lillie af Ökna (- 1546)


Noteringar
Till Ökna. Förde i vapnet tre liljor snett över skölden. Beseglar jämte Anders Ragvaldsson (stubbe) Carl Jönssons (blad) brev av 1485-12-18, varigenom denne säljer sätesgården Berg i Strängnäs biskopsdöme till Sten Sture, [1]. Gift med Agneta Jönsdotter (av gamla Svinhufvudsläkten), dotter av konungsfogden vid Stora Kopparberget Jöns Ingemarsson den gamle, till Ornäs, och Kerstin Olofsdotter, som i vapnet förde en hel lilja.

Förfäder:
Knut Andersson, till Ökna i Floda socken, Södermanlands län samt Hällestad. Levde 1368. Gift med Margareta, dotter av rådmannen i Stockholm Sven Djækn.
Barn:
Önder Knutsson, till Ökna. Gift med Anna.
Barn:
Lars Öndersson, till Ökna. Förde i skölden tre liljor stående i rad. Tilldömdes 1425 två öresland jord i Västra Ökna såsom arv efter sin mormoder, vilken jord Ragvald Carlsson utan sin hustrus samtycke sålt. Namnes 1427, 1430, 1437, då han kallas väpnare, och senast 1466-09-08. Gift med Kerstin Andersdotter, som i vapnet förde ett vitt hjorthorn i blått fält.
Barn:
Anders Larsson.
<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander