Prof Karl Mesterton

Professor i logik och metafysik i Åbo. Blev högst 60 år.

Född: 1713 Göteborg 1) 1715 i en del uppslagsverk
Död: 1773-11-23 Åbo, Finland Ska ha blivit 59 år, vilket talar för 1713


Familj med Johanna, Katarina Papke (1721 - 1772)

Barn:
Karl Jakob Mesterton (1753 - 1829)


Noteringar
Son till Jakob Mesterton och Johanna Maria von Gerdes
Teol prof i Uppsala 1752.

Avfotograferad porträtt finnes.
"Wid Lundska Academien har Magister Carl Mesterton iämte ett sedigt upförande anwändt den flijt i studier, at han ej allenast efter aflagde wederbörliga lärdomsprof är acktad wärdig Magisters titel, utan ock sedermehra tienlig befunnen till det heliga Prediko Ämbetet, som och för någon tijd sedan är honom wordet anförtrodt. Samma Magister ärnar till sin kundskaps och ärfarenhets förökande at besöka på någon tijd främmande orter; och såsom han ärhållit Consistorii bijfall ther till anhåller han nu i underdånighet om resepass till sin förestående resas desto tryggare befordran. Förthenskull har iag uppå anmodan bordt denna Magister Mestertons angelägenhet anmäla".

En av deras ättlingar blev Evert Taube...Källor
 1) Hülphers<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander