Khde Henrik (Jenssen) Tegner

Kyrkoherde i Tegneby. Blev högst 63 år.

Född: 1614 Danmark 1) 
Död: 1677 Tegneby, Göteborg och Bohuslän 2) Även 1666 enl Leif Jönsson, disbyt


Familj med Margareta (Holgersdotter) Ronning (1626 - )

Barn:
Ove (Henriksson) Tegner (1644 - 1702)
Torbor (Henriksdotter) Tegner (1646 - )


Noteringar
Son till Jöns Björnsson, d 1630 Tegneby

..., att åhr Christi - 1636 d. 17 februari, wore wij hend(?)kalldet på jordeskifte udj Stab˙, att skifta och dehla emillan Sahl: Hr Hållger O_söns Börn, ... Nembl: heederlige och Wällarde Mändh Hr Anders Hellesson Songne präst till Mörhleby; på Inger Hållgers dåtters wägnar, Hr Hendrick Jensen, sogne präst till Tägneb˙ på sin hustrus Margareta Hållgers dåtters wägnar, så och wällerdh Ifwar Hellessen Bårger i Marstrandh på den Sön Age Hållgersens wägnar och hans h____ Borger i Kongelf på den andre Söns wägnar, nembl, Nills Hållgerssen...

Där framgår alltså att hustrun hette Margareta Holgersdotter.
Källa:
Landskontoret i Göteborgs och Bohuslän, Kopiebok E XI:1bKällor
 1) Disbyt
 2) http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~skachr/tegner/joran/index.htm<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander