Slottslov Klas (Arvidsson) Uggla

Blev minst 29 år.

Far: Häradshövding, Väpnare, Fogde Arvid (Klasson) Uggla (- <1557)
Mor: Brita (Mickelsdotter) Halvhjort av Ärnäs (- >1561)

Född: före 1582 1)
Död: 1611 Slöta, Saleby 2)


Familj med Estrid (Knutsdotter) Hård av Torestorp (- 1594)

Vigsel: 1584

Barn:
Märta Uggla


Familj med Ingrid Eriksdotter (- >1608)

Vigsel: 1608 1)

Barn:
Hildebrand (Klasson) Uggla (~1608 - 1677)


Noteringar
Clas Arvidsson Uggla skrev sig till Saleby och Påarp i Västergötland. Han deltog jämte brodern i herremansmötet i Vadstena 1598 där han försvarade Sigismunds intressen gentemot hertig Karl. 1593 var han befallningsman (slottsloven) på Gullbergs fästning. Han avled 1611 och ligger begraven i Murums kyrka.
I sitt testamente 1608 förklarade han att han tagit till äkta sin hushållerska Ingrid Eriksdotter, med vilken han haft tre barn, vilka nu förklardes för äkta, men uteslötos från del i arv.

Från honom och hans första hustru (broderns svägerska) Ingrid Svensdotter, härstammar de flesta av släkten Ugglas grenar. Påarpsgrenen från rikskammarrådet Göran, Salebygrenen från landshövdingen Jacob, Averstads- och Krokstadsgrenen från överste Johan (vars son Clas, född 1614 i Värmland, blev amiral och sjöhjälte, samt upphöjd i friherrligt stånd. Gick till botten med skeppet "Svärdet" utanför Öland 1676 efter det att hela fiendeflottan vänt mot honom efter amiralskeppet "Kronan" sprängts).
Värmländska grenen stammar från sonen i andra äktenskapet med Estrid Hård, majoren Hildebrand och även dottern Brita gift med Christoffer Ekeblad.

När Claes Arvidsson Uggla 1611 avlider ärvdes hans del i Stenstorp av brodern Michael och de återförenade gårdarna går sedan i arv till sonen Arvid Michaelsson och vid dennes död (före 1622) till systern Brita Michaelsdotter gift med befallningsman Bengt Larsson Dufva (född 1552).

---
Befallningsman på Älvsborg.
Till Påarp i Murums socken (P), Saleby i Slöta socken och Domö i Hjärpås socken (båda i Skaraborgs län) samt Lastorp i Ö. Vingåkers socken i Södermanland. Död 1611 på Saleby, Slöta (R). Ligger jämte sin första fru begravd i Murums kyrka, där makarnas vackra och väl bibehållna gravsten, försedd med ätterna Ugglas och Hårds vapen ännu finnes. Gift 1:o gången med sin brors svägerska.

Barn:
Göran Claesson Uggla. Död 9/6 1627 i Stockholm (AB). Begravd 4/9 1627 i kyrkan, Murum
Knut Claesson Uggla. Ståthållare på Revals slott. Död 27/4 1634. Begravd i kyrkan, Västra Vingåker (D).
Claes Claesson Uggla. Amiral. Död 1624 i Stockholm (AB). Jordfäst ../5 1624 i Storkyrkan, Stockholms domkyrkoförs (AB). Anfader till Magnus Uggla!
Johan Claesson Uggla. Överste. Död 16/7 1649. Begravd i Millesviks kyrka, Millesvik (S).
Jakob Claesson Uggla. Landshövding. Död före 24/5 1654.
Märta (?Estrid) Claesdotter Uggla. Till Stor-Stola, som hon erhöll av fadern till sätesgård 26/9 1603. Levde 1652. Var död 10/7 1657.
Brita Claesdotter Uggla. Född 1584. Död 2/7 1651. Till Riddaretorp i Kvinnestads socken i Älvsborgs län, som hon erhöll av fadern till sätesgård 1603 26/9.

Gift 2:o 1608 med Ingrid Eriksdotter.
Barn: Anna Claesdotter. Dog ung.
Hildebrand Claesson Uggla. Major.
Född omkring 1608. Död 1677. Gift med sin halvsvägerskas brorsdotter.
Elisabet Claesdotter.
---
Claes Arvidsson, som mot slutet av sitt liv gifte om sig med sin hushållerska Ingrid Eriksdotter som han redan hade tre barn med och som genom Claes testamente förklarades ”äkta”.Källor
 1) Elgenstiernas Ättartavlor
 2) http://medlem.spray.se/olofzachrisson/Html/p022a722b.html<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander