Jöran (Georg) Fredrik Engstedt

Fänrik på extra stat vid Björneborgs regemente. Blev högst 57 år.

Far: Khde Johan (Johannes) Engstedt (1711 - 1782)
Mor: Fredrika Hjort (~1725 - 1769)

Född: 1768-09-23 Borrby
Död: 1825


Noteringar
Står i faderns bouppteckning omnämnd som student född 1769, men även upptagen i moderns bouppteckning och där född 1768 (enda barnet som där återfinnes med Engstedt).

Nämnd såsom studiosus och myndling till kyrkoherden S. Tengvall i Vallby.
Död 1825 enligt Sjöström Skånska nationen i Lund ur obekant källa.

Omnämnes i Georg Karl von Döbelns Berättelse om Fälttåget i Savolaks 1789, utgiven av Generalstabens krigshistoriska avdelning å P.A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm 1923.
"Den 3:e oktober kl 3 em...De landstigne ryska jägare, oagtat all den svårghet som terreinan bordt åstadkomma, forcerade ej allenast den omtalte jägarepost, utan även vunno högden och skingrade den vid batteriet varande officersvagten af 40 man infanterie under fendrik Engstedts befäl, som flydt med vagten utan att göra fienden motstånd."
Engstedt var en av baron Armfelts sände fricorpsofficerare.

Rymd från arresten 1790; dömd från tjänsten

Brev till von Döbeln från generalmajor C.von Stedik, Pardala 17/11-1789
(på franska). Hade anlänt från Sverige på sommaren.

Fred Engstedt 1980-08-12:
"Käre Jan!
Hjärtligt tack för fina kort både från Tivoli och lappland!
Jag förstår att ni kommit helbrägda hem tillbaka efter Skåne och Danmarksresan. Det var mycket trevligt att ha Er alla på Havberg!!
Bifogar kort från kyrkan på Hven där farfars farfar var kyrkoherde, som Du ser, 1835-1843. Han var född 1787.
Det var hans kusin, min namne Fredrik, född 1768 som 21 år gammal deltog som fänrik i Björneborgs regemente under general von Döbeln, i Svensk-Ryska kriget 1789. Fredrik blev tagen tillgånga under striderna och stannade kvar i Ryssland efter fredsslutet och blev officer i Ryska Tsarens armé. Slutade som hög officer och kommendant i Arkangels under Napoleonkrigen.
Världen är liten!"
(Källa: Lena Engstedt)

Apotekaren Hjalmar Engstedt i Hässleholm har julafton 1938 uppgivit att hans fader berättat: En son till en av Borrby-prästerna Engstedt blev officer och deltog i krig mot Ryssland i Finland. Han satt en kväll och spelade kort, samt försummade sin plikt. Blev krigsfånge i Ryssland och vågade inte komma tillbaka, gick i rysk tjänst och slöt som kommendant i Arkangelsk.

Alltså flera versioner på samma tema!
<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander