Khde Andreas Petri Sandel

Blev 72 år.

Far: Khde Petrus Benedicti Sandel (- 1683)
Mor: Magdalena (Malin) Chytraeus (~1645 - 1680)

Född: 1671-11-30 Hållnäs, Roslagen, Uppsala län 1) in Novembri 3 Hr Pär Sandels son Andreas

(Glömt skriva nollan? Allt annat kommer i kronologisk ordning)

Död: 1744-05-12 Hedemora, Dalarnas län 2) 


Familj med Maria Dahlbo (1682 - 1739)

Vigsel: 1704-02-22 Gloria Dei Church, Philadelphia, Pennsylvania, USA 3)

Barn:
Benjamin Sandel (1717 - 1788)


Noteringar
Sköld: Ett latinskt kors på en uppskjutande kulle, denna belagd med dexter ett balkvis ställt ankare och sinister ett hjärta.
Hjälmprydnad: En sinistervänd tillbakaseende vakande trana.
Eder 45.

Går från 1679 i Gävle skola, fortsätter gymnasium där, student i Uppsala 1690 och i Åbo 1694, respondens där 23 Dec 1699. Kallad till predikant vid svenska församlingen i Amerika 1700 (efter egen ansökan), prästvigd i Uppsala 18 Jul 1701 av Dr Erik Benzelius och avreste till Amerika den 14 Aug 1701.

Efter en besvärlig resa anländer han 1702.18.3 till sin församling Wicacoa. Här blir han genom biskop Svedbergs förordnande 1714 prost över samtliga svenska församlingar. Utan ordinarie medhjälpare sköter han sin församling och betjänar ofta även därvarande engelsmän.
Efter en utdragen kamp mellan å ena sidan biskop Svedberg och magistraten i Hedemora samt å andra sidan landshövdingen angående tillsättningen av kyrkoherde i Hedemora vinner biskopen och magistraten. 1717.11.11 för A. Sandel kunglig fullmakt på tjänsten. Bland sökande till kyrkoherdetjänsten där är också Jacob Benzelius, slutligen ärkebiskop. Sommaren 1719 återvänder Sandel till Sverige och tillträder pastoratet samma år 25.11. På biskop Svedbergs förslag hedras han enligt kunglig resolution av 1721.1.4 med titeln magister.
1722 ombesörjer han också predikanttjänsten vid Norns bruk i Hedemora
pastorat sedan brukspredikanten E. Schilling suspenderats. Kontraktsprost 1723. Köper ett hemman 1729 i Nibble,Hedemora (W). Utses till v kontraktspost 1736.19.10 och ordinarie 1737.23.4.

Mer läsning:
www.genealogi.se/shf9931.htm
web.telia.com/~u25013696/delaware.htm
www.libraries.psu.edu/do/digitalbookshelf/28055800/28055800_part_06.pdf

Hans dagbok 1701-1743 finns utgiven och utgör en roande läsning.
(Bearbetad och försedd med kommentarer och förklaringar av F Blomfelt. Uppsala: Erene bok & musik, 1988. 139s.)

Övriga barn:
* 1709-07-23 Per Sandel. Regementspastor i Kraftsbo, Stora Skedvi sn (W). Gift 1745 med Helena Arhusiander.
* Sonen Samuel (1724-1784), ledamot av stadskomissionen, adlas 1772-05-09 af Sandels.
Dennes son, Johan August Sandels (1764-1831), blev en beryktad fältmarskalk och upphöjd först till friherre, sedan i till greve och omnämnes på flertalet ställen i fänrik Ståls sägner. Även Riksståthållare av Norge 1818. Hans sondotter Augusta gifte sig med Fursten Philip Botho, Furste zu Eulenburg und Hertefeldt.
(sv.wikipedia.org/wiki/Johan_August_Sandels samt runeberg.org/sbh/b0416.html)Källor
 1) Hållnäs C:1 Bild 21, Sid 31/ Västerås stifts herdaminne III:1 s784
 2) Västerås stifts herdaminne III:1 s784
 3) Västerås stifts herdaminne p III:1 s783, Helana Lundberg<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander