Ingeborg (Esbjörnsdotter) Hvide

Far: Esbjörn (Assarssen) Hvide (1127 - 1204)

Död: 1267 Hedeby, Jylland, Danmark


Familj med Peder (Strangesen) Ulfeldt (~1174 - 1241)

Barn:
Helena (Pedersdotter) Ulfeldt


Noteringar
Ingeborg giftet seg med Peder Strangesen og ble slottsfrue på Kalundborg.

Hun fikk tre barn hvorav Helena var det yngste.

Kalundborg oppsto i mitten av 1100-tallet i tilknytning til den borg som hennes far, Esbern Snare, anla omkring 1170 på et velbeskyttet høydedrag innerst i Kalundborg fjord.

Det var antagelig Ingeborg og Peder som i hegynnelsen av 1200-tallet oppførte Vor Frues kirke, en særpregede kirke med 5 tårn.

Omkring 1300 ble by og borg helt omsluttet av vann ved oppdemning av Munkesjøen, og en ny borg ble anlagt øst for Høybyen. Denne blev sammen med byens befestning kraftig utbygd i 1350-årene.

Ingeborg donerte gårder til Sorø kloster i 1241 og 1250.

Hun døde i Hedeby i 1267, det oppgis at hun var 107 år gammel!

Hedeby (fornnordisk: Heiðabìr, tysk Haithabu), var vikingtidens handelsplass och by ved det danska rikes sydgrense, i kontinentale kilder kalt Sliesthorp eller Sliaswich. Den ligger syd for Østersjøfjorden Slien, omkring 2 km. fra Schleswig i nåværende Schleswig-Holstein.
<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander