Handelsborgmästare Jacob Schütz

Handelsborgmästare i Göteborg, direktör i Ostindiska Kompaniet, riksdagsman.. Blev 63 år.

Far: Kommissarie Samuel Schütz (1676 - 1740)
Mor: Anna Maria Prunck (1687 - )

Född: 1709-02-21 Göteborg
Död: 1772-07-12


Familj med Christina Beata Olbers (- 1753)

Vigsel: 1734 Tyska församlingen, Göteborg


Noteringar
Jakob Schütz, döpt 1709-02-21 i Göteborg. Burskap som handlande i Göteborg 1748-06-15. Borgmästare i Göteborg 1750. Direktör vid Ostindiska kompaniet 1752. Död 1772-07-12, lämnande efter sig en ansenlig rikedom, som han till större delen testamenterade sin son i andra giftet. Gift 1:o 1734 med Christina Beata Olbers, dotter av råd- och handelsmannen i Göteborg Johan Anders Olbers och hans 1:a hustru Anna Thorsson samt halvsyster till majoren Erik Olbers, adlad von Oldenskiöld, nr 1932.

Sonen adlades Rosenschütz för faderns förtjänster.

Fortsatte sin fars handelsverksamhet bl.a. med kattuntryckeri och repslageri. Han kom också att äga Kållereds, Rådanefors och Öxnäs järnbruk och startade med kompanjoner ett lädergarveri och ett glasbruk. 1758 står han som ägare till Marieberg i Kungälv, med underliggande hemman.

Fick även sonen Samuel Schütz. Jean Abraham Grill skrev år 1757 till vännen Samuel Schütz, ende sonen till en förmögen köpman. :
"Varför jag inte vill resa på Ostindien:
1) de indiska resorna är endast för lathundar, varibland jag väl warit att räknas, men vill söka att bättra mig
2) där är litet eller inget att lära
3) att sedan man därmed efter två ā tre resor utan någon förtjänst inte komma till en superkargör ….. och säg mig huru en del av wåra lata och dumma herrar superkargörer, där är ej en enda som har satt sig ner under åren och upprättat något gott köpmanshus utan stryka allesammans kring gatorna som andra lättingar.

Detta brev beder jag dig att ej låta någon siäl se. "

G 2:o med Anna Maria Schmeér 1756. Barn:
- Anna Maria Schütz.
- Major Johan Henrik Rosenchütz. Ärvde 23 miljoner riksdaler och var troligen en av Sveriges rikaste. Uppfostrades på hovet efter faderns död. Kallades "Galna greven" och "den Svenske Paschan". Ägde bl a Liseberg och lyckades bli portförbjuden på Gustav III:s fester i Stockholm. Hade ett fullständigt harem på Marieberg och ordnade överdådiga fester och dog slutligen fattig i hyresfastighet. Slöt själv sin ätt.
<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander