Alfred Henrik Edvard Fock

Far: Adolf Fredrik Fock (1787 - )


Familj med ?

Barn:
Carl Alexander Fock (1854 - 1938)


Noteringar
Sergeant vid Smålands grenadjärbataljon 1835-08-08. Officersexamen i Jönköping 1836-04-29 underlöjtnant vid Kronobergs regemente 1837-11-17. Repetitör vid högre artilleriläroverket vid Marieberg 1841–1844. 2. löjtnant 1845-03-26. Kompaniofficer vid krigsakademien å Karlberg 1845–1846. Lärare i fysik vid högre artilleriläroverket vid Marieberg 1846-04-01. Tillförordnad lärare vid teknologiska institutet 1847-11-30. Tillförordnan bibliotekarie vid teknologiska institut 1848-01-11. 1. löjtnant 1848-08-28. LMA 1852. LKrVA 1854-02-27. Kapten vid regementet 1854-08-28. LVA 1856-02-13. Professor i allmän och tillämpad fysik vid teknologiska institutet 1858-03-27. Avsked ur krigstjänsten 1858-08-17. LLA 1859-02-12. Ledamot av styrelsen för slöjdskolan i Stockholm 1860. RNO 1861-01-28. Ledamot av stadsfullmäktige i Stockholm 1863–1868. Kommissarie vid allmäna industriutställningen i Stockholm 1866. KVO 1866-07-23. Ledamot av riksdagens 2. kammare 1866-09-14–1887 och 1891–1893. RRS:tA02kl 1866-10-15. KDDO2gr 1866-12-08. Ordförande av styrelsen för slöjdskolan i Stockholm 1868–1871-09-05. Fullmäktig i riksgäldskontoret 1869-03-25. Byråchef i civildepartementet och expeditionssekreterare i K. M:ts kansli 1870-05-25. KDDOlgr 1872-08-30. Byråchef i finansdepartementets byrå för kontroll å tillverkningsavgifter 1872. Fullmäktig i riksbanken 1874-05-08–1893, dess vice ordförande 1890. Kansliråd i K. M:ts kansli 1878-07-12. KFrHL 1882-06-13. Avsked 1884-12-05. KNOlkl 1885-01-21. HLLA 1888-11-30. Han har utgivit flera arbeten av fysikaliskt innehåll, bland annat Lärobok i fysiken 1853–1855. Död 1901-02-19 i Stockholm och begraven på Solna kyrkogård. Gift 1849-02-24 i Stockholm med Axelina Maria Magdalena Fries, född 1829-09-05 i Lund, död 1888-10-09 i Stockholm, dotter av professorn och intendenten vid vetenskapsakademien Bengt Fredrik Fries och Anna Christina Lundberg.<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander