Friherre, General Carl Gustaf d.ä. Armfelt

Blev 69 år.

Far: Överstelöjtnant Gustaf Armfelt

Född: 1666-11-09 Ingermanland
Död: 1736-10-24 Isnäs gård, Finland


Familj med Lovisa Aminoff (1685 - 1741)

Vigsel: 1700

Barn:
Elisabet Armfelt (1718 - )


Noteringar
Sjutton år gammal började han som Korpral vid Nylands kavalleri 1683; i fransk krigstjänst 1685 vid prins Ferdinand af Fürstenbergs regemente; generaladjutant av kavalleriet vid armén i Ingermanland och Finland i slutet av år 1700, utnämningen stadfästes av Karl XII den 9 jan. 1701; överste vid Viborgs läns fördubblingskavalleri 26 mars 1707; generalmajor av kavalleriet 21 apr. 1711; chef för Nylands infanteriregemente 1711; övertog befälet över armén i Finland den 6 aug. 1713 (vilket befäl han bibehöll till krigets slut); ledde under resten av 1713 och hela 1714 Finlands försvar. Besegrade vid slaget vid Storkyro en tredubbelt starkare fiende.
Generallöjtnant 1717 och fick efter Karl XII död vid Fredrikshald order att återvända och inledde återtåget över fjällen till Duveds skans. Av över 5000 man överlevde endast 870 kölden, varav de flesta gamla härdade finnar.
År 1719 utnämndes Armfeldt till landshövding i Viborgs län men tillträdde dock aldrig detta ämbete.
Friherre 1731 och general av infanteriet 1735. Levde på Isnäs gård och i Liljendahl i Pernå, Finland sina sista år.

Gift med sin kusindotter Lovisa Aminoff. Får tillsammans 20 barn, varav 10 söner och 2 döttrar når vuxen ålder. Farfar till Carl Gustf Armfelt d.y.

      << Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander