Jöns Sabelskjöld

Ryttmästare. Blev högst 60 år.

Far: Major Carl (Jönsson) Sabelskjöld (1590 - 1663)
Mor: Ingeborg Rosenstråle (1608 - 1674)

Född: 1636 Bråhult, Kristdala, Kalmar län
Död: 1696-03 Bråhult, Kristdala (H)
Begravd: 1696-03-06 Kristdala gamla kyrkogård


Familj med Anna Catharina Stråle af Ekna (- 1709)

Barn:
Carl d.y Sabelskjöld (~1666 - <1704)


Noteringar
Ryttmästare.
Var enligt Elgenstierna och Riddarhusets stamtavlor gift med Anna Catharina Stråle af Ekna, dotter av Majoren Gustaf och Catharina Gyllensparre.
Greta Garbo är ättling till Jöns och Marta.

1655-1680 - Jöns tjänstgör vid Smålands kavalleriregemente. Deltar
i det polska kriget och de danska krigen.
1662 - Jöns gifter sig med Märta Stråle.
1669 - Korpral vid Smålands kavalleriregemente.
1674 - Kvartersmästare vid Smålands kavalleriregemente.
1675 - Kornett vid Smålands kavalleriregemente.
1678 - Löjtnant vid Smålands kavalleriregemente. Hustrun Märta
avlider detta år.
1679 - Ryttmästare vid Smålands kavalleriregemente.
Tidigast 1681 - Jöns gifter sig med Anna Catharina Stråle,
kusinbarnbarn till sin första fru. Anna Catharina var dotter till
Gustav Stråle, som råkat illa ut i samband med en duell där Jöns
bror Birger dödades 1668. Gustav Stråle blev då avsatt från sin
kaptensbefattning och fick leva under knappa omständigheter. 1693
dör Gustav och betecknas då som fattig. Giftet med Jöns kan ha
ansetts fördelaktigt, trots att Jöns var tjugo år äldre.
1683 - Jöns är avgången från regementet.
1686 - Jöns ursäktar sitt uteblivande från 1686 års riksdag för
blessyrer och ålderdom.
1687 - Jöns ansöker hos Kungliga Majestät att få behålla Bråhult
med flera gårdar i Kristdala under sin och sin hustrus livstid.
Gårdarna hade nyligen genom reduktion blivit indragna till kronan.
Han åberopar att han under 1655 till 1680 tjänat under Smålands
kavalleri och deltagit i såväl det polska som i de förra och
senare danska krigen. Han hade därvid fått åtskilliga blessyrer,
som nu på ålderdomen hårt tryckte honom och hindrade honom att
göra tjänst. Vid Stralsunds belägring (1678?) miste han "alle sine
munderingar, som han ock 4 munderingar i Skåne tillsatte". Hur
ansökan blev behandlad framgår inte, men han levde ändå kvar på
Bråhult och även sonen Carl med familj till början av 1700-talet.
1696 - Jöns dör.
1696-03-06 - Jöns begravs på Kristdala gamla kyrkogård.
1700-12-17 - Arvskifte hålls efter Jöns. Ett år senare gifter
änkan Anna Catharina om sig med löjtnanten Magnus Mollerus.
<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander