Brukspatron Måns Christiernsson Christiernin

Brukspatron och handelsman i Västerås. Blev högst 61 år.

Far: Fogde Christier Månsson (1595 - 1659)
Mor: Carin Eriksdotter

Född: 1628 1)
Död: 1689 1)


Familj med Anna Pedersdotter (1628 - 1698)

Barn:
Christina Christiernin (1662 - )


Noteringar
Tillhörde syskonkretsen som tog sig namnet Christiernin

Brukspatron i Ramnäs (U) [Christina Noren-Svensson; Anbytarforum sl Funck].
Brukspatron på Bockhammar(U) ,Ljusna(X) och Sunnäs(X) [Christina Noren-Svensson; Anbytarforum sl Funck].

Christier Månssons äldste son
A) Måns Christiersson (f. 1628, ² 1689) blev liksom fadern borgare i Västerås och bruksidkare. Han ägde Bockhammars bruk i Västmanland och är framför allt bekant som Ljusneverkens egentlige skapare. Sedan privilegium på anläggande av en hammare vid Ljusne (numera Sörljusne) i Söderala socken i Hälsingland 30 nov. 1671 utfärdats för Hans Kalmeter och dennes participant, framträder Måns Christiersson redan 1676 som ägare till bruket (förlängning å, frihetsåren 16 nov.) och utvecklade sedan ända till sin död för dettas bästa en livlig verksamhet, som återspeglas i bergskollegiets talrika brev och resolutioner för honom. Ett annat av Ljusneverken, Sunnäs i Skogs socken, har Måns Christierssons initiativ att tacka för sin tillkomst (privilegium 22 dec. 1684), medan de båda övriga, Gullgruva i Skogs socken och Maråker i Söderala socken, uppkommit genom senare - hammarflyttningar (1692, resp. 1730). Från Måns Christiersson härstammar släktens äldsta huvudgren, den s. k. Bockhammarsgrenen, som fortlevde till 1823. Bland hans elva barn kunna nämnas... (SBL, bd 9, s466)Källor
 1) SBL, bd 9 s466<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander