Lydeke (Olofsson) Djäkn

Född: omkring 1350 Westphalen, Tyskland


Familj med ?

Barn:
Klas (Lydekasson) Djäkn (~1369 - >1435)


Noteringar
Född ca 1350 i Westfalen,Tyskland. Släkten Djäkns stamfader, dvs släktens äldsta nukända medlem. Namnet hittas inte i samtida dokument. Troligen hade han aldrig besökt Finland. Sönerna synas inflyttat till Finland (ÄSF,s.126). Det har funnits många Djäkn-släkter i det medeltida Finland. Den viktigaste är de sk Lydekessönernas ätt. Dess egendomliga och svårtydda tidigare vapenbild, som slutligen utformades till en knäböjande gestalt med fågelhuvud, talar liksom namnskicket för kontinental härstamning. Enligt uppgift från 1600 talet (Gen 38, f. 17, RA) var gestalten i Djäknättens vapen vit och fältet rött. Ättens första kända medlemmar, bröderna Klas Djäkn eller Klas Lydekason och Bengt Lydekason, framträdde omkring sekelskiftet 1400 och intog en betydande ställning bland det finländska frälset, den förre som mångårig fogde på Åbo slott, den senare som riksråd och fogde på Tavastehus. Av Klas Djäkns söner blevo Henrik och Arvid riddare och åtminstone den förre riksråd. Med dem utgick Klas Djäkns släktgren på manssidan. Klaus Lydekessons döttrar blev stammödrar till betydande adelssläkter i Finland; Bitzien, Kurkien, Hornien, Tavastien mm.<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander