Överstelöjtnant Jöns Svinhufvud i VästergötlandFamilj med ?

Barn:
Johanna Juliana Svinhufvud (1738 - )


Noteringar
Jöns (översiktstab 8, son av Lennart, tab 32), född 1678. Volontär vid Buddenbrocks svenska infanteriregemente i Holland 1694. Volontär vid Jönköpings regemente 1700. Fältväbel därst. Fänrik 1703-10-31. Sekundlöjtnant 1704-12-10. Kaptenlöjtnant 1705-09-10. Sekundkapten 1708-07-00. Fången vid Poltava 1709-06-28. Hemkom 1722. Kapten vid bergsregementet s. å. 26/6. Majors karaktär 1724-03-13 med tur från 1722-06-26. Major vid garnisonsregementet i Malmö 1740-04-01. Överstelöjtnants avsked s. å. 10/7. Död 1742-07-05/7 på Ekebol i Steneby socken Älvsborgs län. 'Han blev under sin tjänstgöring i Brabant fången av fransmännen vid Löwen, men befriade sig själv. Bevistade 1703 Thorns belägring. Skickades 1705 av konung Carl XII med brev till greve Horn i Warschau, då han på återfärden blev överfallen av polackerna, sårad i vänstra benet och tillfångatagen, men befriade sig själv. Deltog i slaget vid Holovzin med furirskyttarna den 4 juli 1708. Var även med i aktionen vid Meskowitz, då han fick fem kulor i kroppen, av vilka tre genast blevo uttagna, men de två andra först i Malmö efter hemkomsten. Fick i slaget vid Poltava under stormningen av tredje skansen ett så hårt slag på huvudet, att han blev döv på vänstra örat för all sin tid, varjämte han tillfångatogs och fördes till Galitj, varifrån han hemkom törst 1722.'. Gift med Johanna Lovisa von Dücker, född 1698, död 1775, dotter av överstelöjtnanten vid Smålands kavalleriregemente Hans Henrik von Dücker och Christina von Menschewer.<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander