Nisse (Tyrgilsson) BaggeFamilj med (Petersdotter) Bagge

Barn:
Tyrgils "Djäkn" Bagge (<1403 - ~1422)


Noteringar
Tillnamnet Bagge bars under medeltiden av rätt många personer i de nordiska länderna inom såväl borgerskapet som frälset utan att inbördes släktskap kan påvisas. Troligen var detta tillnamn åtminstone i vissa fall ett öknamn.
Släktnamnet Bagge av Botorp har troligen tillkommit i samband med Nisses ingifte i en äldre Baggeätt.

Källa: ÄSF del II s.110 och 111.
<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander