Khde Eric, Haquini Wallerius

Kyrkoherde i Vissefjärda, Vimmerby, Högsby.. Blev högst 35 år.

Far: Håkan (Lars?) (Wallerius)

Född: 1567 Valle härad Dal, Kastlösa (el. Köping) (H)
Död: 1602 Högsby 


Familj med ?

Barn:
Helena Elin (Eriksdotter) Walleria (1597 - 1647)
Laurentius Erici Wallerius (- 1662)


Noteringar
Född i Valle härad i Västergötland, skol. i Linköping, kh. i Vissefjärda 1559, kh. i Vimmerby 1565, sedan Vissefjärda utplundrats av danskarna, kh. här 1567, underskrev Uppsala mötes beslut 1593. Död 1602.
År 1585 härbärgerade E. i tre nätter konung Sigismund och hans hovstat, varför han erhöll frihet från andra kostgärden nämnda år. 1592 led han stor skada av vådeld och beviljades därför frihet såväl för prästgården som hjälpepengarna till kronan för samma år.
Källa:
Kalmar stifts herdaminne II, sid 34.

I SBL omnämnd som Erik Larsson Vallerius.

Beträffande E:s och den Walleriiska prästsläktens ursprung ha olika meningar rått, men det kan nu anses fastslaget, att den gamla traditionen om_härkomsten från Valle härad i Västergötland (Rhyzelius, Episcoposcopia, d. 2: 66) är den riktiga. I ett ex. av A. Hyperius, De recte formando theologiae studio, Basel 1556 (nu i Hvitfeldtska lärov:s bibliotek i Göteborg, dit det kommit antagligen från E:s sonson biskop Daniel Wallerius) har E. nämligen antecknat följande: Presentis voluminis verus possessor est ecclesiae Dei in Hogaby (licet indignus) minister Ericus Laurentij in Vesgotia natus, et in Osgotia educatus, Hunc libellum a bibliopola Calmariae vno medio dalero emebat Anno 1571.
Från hans Vissefjärdatid finns dessutom en bok i Karlstads stiftsbibl. (O. Walde, Bokanteckningar och lärdomshistoria, i: Lychnos 1941: 32?33). - Den andra traditionen, att E. skulle varit född i Dalby i Köping företrädes av Löfman, som i "Förteckning på docentes i Calmar Schole" (Löfm. saml.) har följande notis: "Men ej allenast uti min ungdomstid, år 1746, hörde jag salig probst. Joh. Lundh i Köping berätta, att Walleriernas stamfar, som hade låtit avmåla sig på predikstolsdörren med en nyckel i handen, hade varit klockare i Köping, hetat Håkan och bott i Dalby, av vilken by, som på latin kan heta Vallis vicus, hans studerande son Erik tagit sitt cognomen, utan ock, då jag var student i Uppsala, hörde jag inspector nationis, dokt. Nic. Wallerius i ett nationsmöte yttra sig, att hans förfäders stamfar varit klockare på Öland och kallades Håkan klockare". Egentligen behöver det icke vara någon motsägelse i de båda traditionerna. Klockaren Håkan kan ju från Valle härad ha överflyttat till sonens senare verksamhetsort på Öland. (Om släkten se vidare Sv.ättartal, 7 (1891) :448f.)
Gift, men hustruns namn obekant. Av barnen känner man: Laurentius, som antog namnet Wallerius, kh. i Högsby. Helena (Elin), d. 3.10.1647 i Stockholm, g. 1:o med landskamreraren Simon Andersson Löfgren i Linköping, `g. 2:o med lektorn i Linköping Daniel Jonae Kylander f. 1611 i Linköping, d. 30.6.1641 i Linköping, g. 3:o 13.10.1644 i Högsby med sedermera kh. i S:a Klara församl. I Stockholm Samuel Petri Brask, f. 22.5.1613 i Veta, d. 12.6.1668 i Stockholm, i hans första gifte (g. 2:o 10.9.1648 med Anna Pedersdotter, d. efter 1695, dotter av v. lagmannen Peder Larsson till Solberga).
<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander