Christian Malmström

Inspektor vid Andrarums alunbruk, Kristianstads län.

Död: omkring 1757 Kristianstads län 1)


Familj med Hedvig, Sofia Sode

Barn:
Pehr (Christiansson) Malmström (1740 - 1801)


Noteringar
Hette Christian inte Carl, som Ahlgren uppgivit. Verkmästare vid Andrarums alunbruk, Kristianstad enl Svenskt biografiskt lexikon.

Barn:

1. Michael Malmström (f 1732 i Eljaröd [svårläst födelsebok], Kristianstad. D-95). Inspektor vid Andrarums alunbruk. Far till Gustaf Fredric M (1764-08-15, Andrarum), khde o docent i teoretisk filosofi i Lund. (Gift med Anna Maja, dotter till Otto Hjort, inspektor, bergsfogde. Broder till Fredrik Hjort?)
2. Lars Malmström (1734-1811). Docent i praktisk filosofi, rektor i Ystad och Khde i Färlöv, Kstd.
3. Pehr Christiansson Malmström
4. Göran Malmström

Anders Tidström skriver i sin skåneresa 25 aug 1756
"ANDRARUMS alungrufva och verk. Bruket kallas Hinpticiterverket af allmogen.
Alungrufvan är belägen i Andrarums församling i Albo härad 3 1/2 mil från Ystad, 3 1/2 mil från Christianstad och 3 mil från Cimbrishamn...
...Grufvorna fördeltes i södra, norra och vestra verket, ty de voro skilda och skarpningarna hade nummer allt efter lutkaren.
62.20.57.210/lla/linne/karttex/skane2.html

Betjeningen och staten: 1 directeur (Hölling) ännu intet ankommen, 1 kamrerare: hofkamreraren Thomas Broomé, 2 inspectorer: Christian Malmström och Anders Troberg, 3 bokhållare: Carl Arsenius, Nic. Gram och Nicol. Tönning, 2 fogdar: Nic. Sandberg och Peter Borgström etc."Källor
 1) SBL<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander