Häradshövding, Ståthållare, Vice president Olof (Andersson) Stråle af Ekna

Blev minst 61 år.

Far: Slottsfogde Anders (Svensson) Stråle (<1565 - 1604)
Mor: Anna (Olofsdotter) Hvit (- >1605)

Född: före 1587 1574?
Död: 1648-02-03 Tjureda, Kronobergs län 


Familj med Märta Stolpe (<1600 - >1671)

Vigsel: 1615

Barn:
Magnus Stråle af Ekna (1617 - 1674)


Noteringar
1587 Inkrevs som student i Rostock och samma år i Greifswald den 16 juni (ihop med brodern Sven Stråle) [källa: PHT 1990].
1593 Inskrevs i Greifswald
1594-07-13 - Befallningsman på Kalmar slott.
1598 - Häradshövding i Uppvidinge härad i Småland.
1599 nämnes Olof Andersson såsom befallningsman på Kronoberg
och såsom ståthållare i Dorpt 1601.
1600 - Sänd av hertig Karl som legat till romerske kejsaren.
1601-10-26 - Ståthållare på Dorpat.
1603 - Hovjunkare hos hertig Karl. Fick samma år Nydala socken,
Jönköping i förläning.
1607 - Närvarade vid hertig Karls kröning.
1608 afgick han till Colberg i Pommern med en del krigsfångar,
som svenskarna tagit i polska kriget, och utväxlade
dem mot svenskar, som fallit i polsk fångenskap.
1609-06-02 - Sändebud till Livland vid utväxling av fångar.
1610 - Legat till Holland, och som svenskt sändebud till Frankrike samma år, dels för att utverka detta lands fredsbemedling i kriget mellan Sverige och Polen, dels att försöka
förskaffa några handelsförmåner för svenska flaggan. Vid sin hemkomst till Sverige:
1611-01-06 Ståthållare på Älvsborgs slott och över dess län, Sveriges nyckel vid Västerhafvet.
1612 I maj 1612 lade sig fyrtiotvå danska örlogsfartyg på redden utanför fästningen,
hvarjämte en dansk belägringskår inneslöt den från landsidan. Svenskarnas chans i denna drabbning var inte stor då de var 500 svenskar mot 10 000 danskar. Med utomordentlig tapperhet afslog S., med sin femhundra man starka besättning, fiendens både stormningar och uppfordningar att gifva sig i nitton dagar. Slutligen måste han 24/5, själf sårad av en kanonkula och med besättningen sammansmält till hälften, dagtinga, därvid han dock förbehöll sig att få afgå med flygande fanor och klingande spel. Gustaf Adolf mottog underrättelsen om Älfsborgs fall med mycken förtrytelse och lät i första hettan sätta S. i fängelse, men lösgaf honom inom kort.
1613 26/9 bekräftades hans förläning Nydala sn.
1614-1619 - Utnämndes av Gustaf Adolf till den förste Vice president i Svea hovrätt.
1617 användes S. såsom rusttjänstkommissarie i Småland.
1619 I allas ögon var han dock inte oskyldig, allrahelst som landets befolkning tyngdes av den andra Älvsborgs lösen; meningen var, att hade han inte givit upp fästningen, hade den bördan inte pålagts folket. Sedan Älvsborgs fästning återlösts och 1619 återlämnats till Sverige ställdes han på nytt inför rätta, nu i Svea hovrätt (från vilken 1619 26/3 han, förebärande ohälsa - "hufuewerck, brystsiuka och ögnesiuka" -, tagit avsked)
4/5 1619 Stämd till rätta inför kunglig majestäts riks- och krigsråd av Gustav II Adolf, med anledning av Älvsborgs uppgivande och dömd till döden samma år. Blev dock benådad mot erläggande av 4000 riksdaler till Västerås och Uppsala domkyrkor. Tills böterna betalats, hölls han fängslad och frigavs först 1621. Redan i oktober s.å. förrättade han ting på lagmannens vägnar i Uppvidinge härad.
1642-1643 - Nämns vid riksdagarna dessa år, bland hemmablivna
adeln i Kronobergslän som gammal och sjuklig.
1648 - Olof dör.

Olof Stråle var en mycket omtalad person. För senare generationer har han skildrats som en hård man, en processlysten bondeplågare med mörka drag. På sin huvudgård Ekna i Tjureda socken (Kronobergs län), hade han ett privat fängelse där "genstörige" bönder och drängar fick sitta.

Se Bertil Broomé, Olof Stråle och Älvsborgs kapitulation 1612 (i: Historiska studier tillägnade Nils Ahnlund 23/8 1949).

      << Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander