Häradshövding, riksråd, lagman Klas (Påvelsson) Kyle till Erstavik

Far: Riksråd,Väpnare Påvel Kyle till Erstavik (<1472 - >1514)
Mor: Sigrid (Eriksdotter) Ryning (- <1489)

Född: efter 1472
Död: efter 1536


Familj med Margareta (Pedersdotter) Fargalt

Vigsel: omkring 1514 1)

Barn:
Ingrid (Klasdotter) Kyle


Noteringar
Häradshövding i Svartlösa härad. Fogde på Stockholms slott.
Var en tid häradshövding i Svartlösa härad
i Södermanland. Är tydligen densamme som den likanämnde fogden på
Stockholms slott 22/5 1475 -22/1 1480. Nämnes som fogde på Viborgs
slott 1488-1490, som riksråd från 1489 och som lagman i Södermanland
1495. Börjar 22/1 1498 jämte den norskfödde fogden Kristiern Bagge
sitta i Stockholms rådstuga, troligen som delaktig i slottsloven.
Var 31/10 1480 bosatt på sin hustrus gård Erstavik i Huddinge sn i Svartlösa härad i Södermanland, vartill han sedan skriver sig. Innehade även Sörby i Örtomta sn i
Bankekinds härad i Östergötland. Sigill: ett löpnade svin.

Kallas "ärlig och välb. sven" 1495, då han köpte Alme och Arnaberg
i Uppland; synes ha deltagit i upproret mot Sten Sture d.ä. 1497;
biträdde Henning Gadh vid belägringen av Kalmar 1507; biträdde
Kristina Gyllenstierna vid försvaret av Stockholm 1520 och
anklagades i nov. samma år av Gustaf Trolle för delaktighet i
Sturepartiets övergrepp mot kyrkan, men undkom blodbadet; började
i dec. 1520 uppror mot Kristian II i Kalmartrakten; erhöll i
uppdrag av konung Gustaf att uppbära gärden i Hölebo, Svartlösa m
fl härader 10/8 1526; erhöll förläning i Södermanland samma år;
satt i rådet 25/4 1529; i slottsloven på Stockholms slott 12/8
samma år och ånyo 8/11 1531; fick Brådhulta gård i Småland i
förläning 2/2 1530; närvarande vid mötet i Uppsala och satt i
konungens nämnd där samma år 18-25/5; var häradshövding i
Färentuna härad 1532; nämns bland det rusttjänstskyldiga frälset i
Uppland 1535; bisittare i rätten över de sammansvurna 5/5 1536.
Han och hans helbroder Johan Kyle skiftade arv efter
morföräldrarna med sina kusiner, jungfru Katarina och jungfru
Birgitta, Johan Moltkes döttrar i Ljungby (Skåne) 1498 och var
1519 nästa arvingar till avlidne domprosten i Strängnäs Jöran
Nilsson (björnram), som var deras hustrurs halvbroderKällor
 1) Riddarhusets stamtavlor-Kyle<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander