Khde Thure Petter Brorström

Kyrkoherde och Prost i Borrby. Blev 86 år.

Far: Pastor Jöns Lars Brorström (Brorsson) (1731 - 1802)
Mor: Christina Charlotta Bergstedt (1736 - 1811)

Född: 1768-10-10 Karnery, Fågeltofta, Kristianstad 1) Fredagen d 12: Octbr döptes Comministrens ? och ärohvördiga och höglärde herr Jöns Brorströms och dygdädla Fru Christina Charlotta Bergstedts son född d 10 Thure Petrus.
? vid dopet av Fru Sophia Bergstedt, i Fru Ulrica Sophia Feslings ? Frånvarande vice Pastoren Herr Magister Lars Hollbeck, och Herr Thure Bergstedt. Närvarande voro Substituten Hallengren, Fru Inspectorskan Emerentia Tauson, och Mademoiselle Hedewig Greta Lieffertz.
Döpt: 1768-10-12 Fågeltofta 2) 
Utbildad: från 1790-02-23 till 1790-02-23 Lund 
Begravd: 1855 Kristianstad 
Död: 1855-10-03 Borrby 3) 


Familj med Hedvig Maria Malmström (1773 - 1805)

Vigsel: 1797-10-10 Wanstad, Färs 4) Octob d 10 wigdes Rector Scholae Thure P. Brorström från Carlskrona och Demois Hedvig Mar Malmström i Wanstad

Barn:
Anna (Anette), Helena Brorström (1798 - 1858)
Maria, Charlotte Brorström (1801 - 1877)


Familj med Beata Christina Hultman (1787 - 1826)

Vigsel: 1805-09-20 3)

Barn:
Petronella Christina Brorström (1806 - 1842)
Bror, Thure Brorström (1807 - 1886)
Per Jacob Brorström (1809 - 1827)
Carl Oscar Brorström (1811 - 1860)
Malte, Joachim, August Brorström (1816 - 1877)
Anders Matthias Alfred Brorström (1821 - 1899)
Jöns, Victor, Constantin Brorström (1823 - 1903)


Familj med Gustafva, Dorotea Hultman (1797 - 1864)

Vigsel: 1842-03-10 3)


Noteringar
Erhöll undervisning i hemmet av fadern och gick därefter i Ystads skola ett år. Student i Lund 1790, prästvigd 1793-12-17. Tjänstgjorde först som huspredikant hos riksrådet M. Ramel på Tulesbo och därjämte såsom adjunkt i Skartofta och Öfved pastorat. Utnämndes utan ansökan till rector scholae och aftonsångspredikant vid Tyska församlingen i Karlskrona 1796. Stadskomminister i Karlskrona 1800-11-19. Ledamot av amiralitetskonsistorium 1802-1806.
Kyrkoherde i Ystads S:t Petri och Bjeresjö förrsamlingar 1807, tillträdde 1808.
1814 flyttar Beatas syster Lovisa in i hushållet.
Ledamot av Malmöhus läns hushållningssällskap, av Lunds Bibelsällskap och av Svenska Bibelsällskapet 1817 och s.å. Evangeliska sällskapet. Transport till Borrby där han tillträdde 1820. Opponent vid prästmötet 1826 och s.å.utnämnd till prost över egen församling.
Även ledamot av Kristianstads läns hushållningssällskap 1838. 1854 senior i Lunds stift och avled 1855-10-03, 86 år 11 mån och 24 dgr gammal.

Höll en predikan i Kvistofta 1815 med hänsyftning på bondeupproret våren 1811:
"Christne, vi hava upplevat rysliga följder av en okristlig kärlekslöshet. Ömme fäder! Ännu svida edra bröst. Hulda Mödrar! Ännu blöda edra hjärtan vid minnet av de ohyggliga uppträden, som för icke längesedan tilldroga sig i denna del av vårt älskade Fädernesland. Huru möttes en huld Konungs faderskärlek till sitt folk? Huru motsvarades hans ömma omsorger om sitt rikes väl? En vild ungdom, i vilkens hjärta fosterlandskänsla och kristlig broderskärlek utslocknat, satte sig upp mot Överhetens bud. De ville undandraga sig sina medborgerliga plikter. De samlade sig att med förenad styrka trotsa den styrande makten. De föllo till en del - förtjäna de våra tårar? - De föllo rättvist...etc"

(Brorström, Birger, Episod från bondeuppror. - (SDS 23/4 1961). - Hur kyrkoherden Thure Peter Brorström avhöll drängar och bönder i Bjäresjötrakten från att delta i oroligheterna.)

1768- Fågeltofta
-1808 Karlskrona
1808-1820 Bjäresjö
1820-1855 Borrby
1808-1820 Bjäresjö 1814 flyttar Beatas syster Lovisa in i
hushållet
1820-1855 Borrby (L)

Herdaminne för Thure Peter, Lunds stifts Borrby

Källor:
Fågeltofta (L): C:1
Borrby (L): AI:3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, C:3 (död)
Bjäresjö (M): AI:2, C:3 (son född)

Lunds stifts herdaminne serie 2 no 9 s. 270Källor
 1) Fågeltofta C:1 Bild 211, Sid 198/ Släkten Brorström, Birger Brorström 1956
 2) Fågeltofta C:1 Bild 211, Sid 198
 3) Släkten Brorström, Birger Brorström 1956
 4) Vanstad C:3 Bild 212, Sid 406
      
Oljemålning i Borrby kyrkas sakristia
 
Gravsten bakom kyrkan<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander