Kronofogde Jöran (Ericsson) Swebilius

Kronbefallningsman Söder Möre i Råby gård, Kalmar län.. Blev 79 år.

Far: Kronofogde Erik Rasmusson (~1550 - 1602)
Mor: Elin Olofsdotter (~1555 - )

Född: 1589-09-07 Svensby gård, Sillerud, Värmland 1)
Död: 1669-03-25 Råby, Ljungby, Kalmar län 2)


Familj med Ingeborg Larsdotter (1596 - 1672)

Vigsel: omkring 1618 3)

Barn:
Olof Swebilius (1624 - 1700)
Andreas (Anders), Georgii Swebilius (1626 - 1692)


Noteringar
Skrivare i räkningekammaren 1612. Häradsskrivare i Möre 1624 och deltog såsom sådan i arrendet av Södra Möre sedan 1622. Arrenderade ensam samma härad enligt kontrakt 1631-02-16. Kronobefallningsman därstädes. Var en tid fogde över Oxenstiernska grevskapet Södermöre. Han bodde på Råby i Ljungby socken, Kalmars län
(Riddarhusets genealogi)

Var redogörare för Norra Möre fögderi 1646-1655. Redogörare för Södra Möre härads fögderi 1622-1635 Fick Råby 1 som livtidsförläning 1637 19/7. Råby, 1 mt. sämjehemman i S Möre hd, Ljungby sn, förlänades 1637 19/7 på livstid till kronofogden Jöran Eriksson (död 1669), som bosatte sig på denna gård, sedan han enligt kommissariernas vid fredsverket i Brömsebro brev 16454 1778 fått utbyta sitt förut ägande skattehemman i Arby sn mot Hylkebo halva kronohemman ( nu i Karlslunda sn).
Hans hustru Ingeborg larsdotter överlevde honom till 1672, då hon hade kvar båda gårdarna. I juni samma år fick sonen, sedemera biskopen Olof Swebilius (död 1700) förmyndarregeringens brev på fortsatt frihet under sin och sin hustrus livstid, och han utverkade landshövdingens tillstånd samma år 26/9 till upprättade av ett säteri på Råby. Genom k.brevet 1674 23/7 förbättrades villkoren enligt Norrköpings beslut, och 1676 7/4 utökades denna donation med räntan av två halva och ett kvarts skattehemman Sundtorp, likaledes i Ljungby socken, vilka blivit lediga genom förutvarande läntagaren ryttmästare Olof Brynielssons frånfälle. Huruvida någon bebyggelse kommit till stånd vid Råby är icke bekant och förefaller osannolikt, emedan säterifriheten indrogs redan 1679 eller i varje fall ej omnämnes efter detta år.
Donationen fick emellertid Swebilius behålla såsom livstidsförläning även efter reduktionen enligt kungligt tillstånd 1684 3/5, och först efter hans död hemföllo de olika gårdarna till kronan, under vilken de längo lågo behålla innan de i periodens slut anslogs till kronofogden på hans avlöning. Hylkebo skatteköptes 1705 26/4.

Barn:
Elin Swebilius, född 1619 på Råby, Ljungby sn liksom sina syskon, † ung.
Erik Swebilius, född 1620, † ogift. Studerade vid akademien i Köningsberg 1640, sedan bokhållare hos greve Gustaf Adam Banér.
Lars Göran Swebilius, född 1621-10-12, † 1679 i Visby. Tingsnotarie på Gotland. Gift 1665 i Visby med Lisbeth Andersdotter (f 1625 i Visby, † där 1692). Paret var barnlösa.
Olof Swebilius, född 1624, † 1700, ärkebiskop.
Anders Swebilius, född 1626, † 1692. Rektor i Kalmar, prost i Ljungby sn, Kalmar län, lektor i teologi i Kalmar.
Erasmus Georgii Swebilius, född 1628, † 1690. Kyrkoherde i Vissefjärda sn, Kalmar län.
Helena Swebilius, född 1630, † 1631.
Jonas Swebilius, född 1631, † ogift och barnlös. Postinspektör i Linköping.
Gustaf Swebilius, född 1633, † 1709. Prost i Sandby sn på Öland.
Georg Swebilius, född 1635, † 1696. Kyrkoherde i Kristvalla sn, Kalmar län.
Didric Swebilius, född 1636, † 1726. Kronofogde i Södra Möre hd, Kalmar län.
Israel Swebilius, född 1639. Kronofogde i Konga hd, Kronobergs län.Källor
 1) Riddarhusets genealogi-Adlerberg
 2) Riddarhusets genealogi - Adlerberg
 3) Riddarhusets genealogi<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander