Väpnare Peder (Håkansson) Hand

Död: efter 1488-08-11 Kind (P)


Familj med Karin (Gustavsdotter) Stenbock (äldre ätten)

Barn:
Håkan (Pedersson) Hand (- >1529)


Noteringar
Väpnare. Nämnes bl. a. i en handling, dat. Länghem (i Kinds härad) 1488-08-11 jämte sin svåger riksrådet Arvid Knutsson till Torpa med fl.
Gift med Karin Gustafsdotter, dotter av riddaren och riksrådet Gustaf Olofsson till Tofta och Erikstad, av den äldre Stenbocksätten, och hans 1:a fru Ingrid Bengtsdotter (Vinstorpsätt).
(Riddarhusets stamtavlor-Hand)

Första gången handen som sköldemärke veterligen förekommer i en bevarad medeltidshandling är i ett pergamentsbrev av den 1 maj 1400, vari en Atte Pedarson i egenskap av vittne med sitt namn och vapen, en hand bekräftar en pantförskrivning av en gård i Köping. Hans släktskap med den introducerade ätten är visserligen icke bevislig, ehuru hans förnamn, sammanställt med namnet på ätten Hands äldsta stamgods Attorp, eller enligt den ursprungliga namnformen Attetorp, möjligen skulle kunna ge anledning till misstanke om ett samband. Ej heller finnes någon bevislig släktskap mellan denna ätt och den "min och riksens älskelige troman" Nils Pedersson, vilken den 17 mars 1508 i Vadstena av riksföreståndaren Svante Nilsson Sture erhöll frihet och frälse på sina gods och gårdar och till vapen en vit hand i rött fält. Denne Nils Pedersson upptages på riddarhustavlan såsom broder till Håkan Pedersson, ehuru en dylik släktskap är fullständigt okänd för äldre genealoger. Vapnen är för övrigt väsentligt olika, i det Nils Pederssons visar en vänsterhand -med tummen åt höger -medan handen i Håkan Pederssons vapen är en högerhand i blått fält. (Båda vapnen har handens flatsida vänd framåt, vadan avbildningen i vapenböckerna av Hand-ättens vapen med en bakvänd hand är oriktig.) Ätten har haft sitt ursprungliga hemvist i Kinds härad, där den åtnjutit gammalt frälse och varit nära lierad med dess förnämsta frälsesläkter.
<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander