Peder (Olofsson) Hård af Segerstad

Väpnare. Blev minst 33 år.

Far: Olof (Pedersson) Lilliesparre (<1491 - ~1501)
Mor: Gunnel (Laurensdotter) Hård till Kallset (<1480 - >1501)

Född: före 1501 1)
Död: 1534 2)


Familj med Karin (Tordsdotter) Store (~1505 - )

Barn:
Ingrid (Pedersdotter) Hård af Segerstad (~1550 - >1580)
Lars (Pedersson) Hård af Segerstad (- 1563)
Brita (Pedersdotter) Hård af Segerstad (- <1572)


Noteringar
Hård af Segerstad är svensk uradel från Småland. Släkten introducerad på Riddarhuset 1625, som adlig släkt nummer 17.
Segerstad är en herrgård, numera lantbruksskola, i Reftele socken i Småland.

"Då han blef varaktig, upptog han sitt mödernevapen - ett rödt oxehufvud i gyllne fält (Dock tyder mycket på att hans mor i själva verket förde en sparre, dock upptog han sin moders namn) och skref sig till Segerstad, Håringe och Kolltorp.
Han användes af Gustaf I både vid underhandlingar och krig och utmärkte sig vid alla tillfällen för trohet och duglighet. 1523, då Stockholm ändtligen öppnade sina portar för konungen, erhöll H. förtroendet att föra befälet på slottet och utnämndes tre år senare till befallningsman därstädes. Till belöning för sina tjänster insattes han 1528 bland rikets råd och återfick af konungen flere gods, som af hans släkt i forna tider blifvit gifna till Vadstena kloster, men genom Vesterås recess återkommit till kronan.
1532 skickades han som svenskt sändebud till Köpenhamn med biskop Sven i Skara och förordnades året därefter att jämte Ivar Fleming hafva uppsikten öfver svenska flottans utredning. Död i Stockholm 1534."
(Svenskt biografiskt handlexikon)

Barn:
Brita Pedersdotter HÅRD AV SEGERSTAD gift med Arvid Drake af Hagelsrum
Lars Pedersson HÅRD AV SEGERSTAD (-1592), gift med Brita Ribbing.
Gunnil Pedersdotter HÅRD AV SEGERSTAD
Anna Pedersdotter HÅRD AV SEGERSTAD
Magdalena Pedersdotter HÅRD AV SEGERSTAD
Krabbe Pedersson HÅRD AV SEGERSTAD
Carin Pedersdotter HÅRD AV SEGERSTAD
Ingrid Pedersdotter HÅRD AV SEGERSTADKällor
 1) Elgenstiernas Ättartavlor
 2) Svenskt biografiskt handlexikon
      << Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander