Brukspatron Benjamin Sandel

Auditör och Brukspatron.. Blev 70 år.

Far: Khde Andreas Petri Sandel (1671 - 1744)
Mor: Maria Dahlbo (1682 - 1739)

Född: 1717-10-11 Nya Sverige, USA 1)
Död: 1788-01-22 Hedemora, Dalarnas län 2)


Familj med Sara Christina Lodh (1722 - 1795)

Vigsel: 1744-07-05 Hedemora, Dalarnas län 2)

Barn:
Anna Maria Sandel (1746 - 1818)


Noteringar
Ägare till i Furudals bruk, Ore (W) [Västerås stifts herdaminne III:1 s784].

Regementsauditören Benjamin Sandel övertog 1752 ägandet av Furudals bruk. Redan som sjuttonåring, 1734 hade han besökt Furudal som en av Carl von Linnés reskamrater (då som räntmästare, ekonom och såg till att hästarna utfordrades) och då lagt märke till hur Orebönderna använde plogar av järn.

Sandel utvecklade tillverkningen av plogar på ett fabriksmässigt sätt vid Furudals Bruk. Detta gjorde att han var ungefär hundra år före sin tid. Först på 1850-talet blev plogproduktion vanligt på andra platser. 1753-54 uppförde Sandel den första herrgårdsbyggnaden på Bruket. Han byggde också en hytta i Tenninge vid sjön Skattungen och anlade Nybruket en bit ner efter Oreälven.
www.rattvik.se/Furudalsbruk.asp

Nybruket, Christinefors, anlades 1763 av Benjamin Sandel. Han hade året innan fått tillstånd att utöka smidet vid Furudals Bruk från 50 till 1000 skeppspund om året. Ett skeppspund tackjärn motsvarar drygt 194 kg. Tillverkningen vid Furudals Bruk kom således att omfatta en produktion på mer än 200 ton per år.

För att klara den stora driftutvecklingen engagerade Sandel byggmästare Per Person för att bygga en anläggning med en stångjärnshammare, fyra knipphammare och tre spikhammare. Han valde en plats som ligger omkring 1 km söder om det egentliga Bruket.

Nybruket fick namnet Christinefors efter Sandels hustru Sara Christina Lodh.
www.rattvik.se/Nybruket.asp

Skriver en hyllningsvers till sin broder Petrus:
www.svaf.se/rehnstroem/Katalog%2053.pdf

Linnés dalaresa:
Under Berglsagsresan träffade Linné Dalarnas landshövding Nils Reuterholm som hade hört om och imponerats av hans Lapplandsresa, föreslog en liknande resa genom norra Dalarna.
"På morgonen den 3 juli 1734 gav man sig av från Falun, vars omgivningar bestod av en helt steril öken utan någon som helst vegetation. Allt låg under en tung svavelosande giftig vitriolrök, som tog död på allt som växte, t.o.m. mossor och lavar.
Målet var att beskriva landskapet Dalarna. Med sig hade Linné sju av de duktigaste studenterna vid respektive fakultet i Uppsala: Reinhold Näsman, Carl Clewberg, Ingel Fahlstedt, Claes Sohlberg, Eric Emporelius, Per Hedenblad och Benjamin Sandel. "
Sällskapet tog namnet "Societas itineraria reuterholmiana".

web.telia.com/~u25013696/linnaeus.htm
yayuyo.gametrailers.com/gamepad/?action=viewblog&id=175037Källor
 1) Västerås stifts herdaminne p III:1 s784
 2) Västerås stifts herdaminne III:1 s784<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander