Mäster Berendt (Nilsson) Kyller

Silversmältare. Blev ca 65 år.

Far: Nils Kyller ((början av 1600-talet) - <1687)
Mor: Kerstin Andersdotter

Född: omkring 1651 Hällefors
Död: 1716-09-16 Hällefors (T) 1)
Begravd: 1716-09-16 Hellefors


Familj med Margareta Andersdotter (~1658 - 1718)

Barn:
Nicolaus (Berndtsson) Kyller (1684 - 1762)


Noteringar
Dödsnotisen i kyrkoboken lyder:
"1716 den 16 September begrofs Åldermannen widh Hellefors Bruk Mr Berendt Kyller. Han var 65 år gammal, lefde i ächteskap 43 år, var smältare i 44 åhr. Hans börd var av tysk stam. Han var ährlig, hedersam, icke giriger. Han mådde väl på jorden, men bättre i himmelen. Hans siukdom var ålderdomskrafters aftagande. Han ligger ock begrafven under brukstjänstemännens bänck och följande bänkar i kyrkian, därest hans förfäder varit begrafne".

Fick även 1688-11-11 dottern MagdalenaKällor
 1) Hällefors D4<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander