Bo (Andersson) Oxehufvud

Död: före 1526 1)


Familj med ?

Barn:
Jöns (Bosson) Oxehufvud (- >1568)


Noteringar
till Hov i Hällstads socken, Älvsborgs län och sedan 1503 Säby i Vings socken, Älvsborgs län. Levde 1510, men var död 1526, då «hustru Ingrid i Hov» nämnes bland rusttjänstskyldige Västergötland. Gift (enl. riddarhusgenealogien) med Ingrid Jönsdotter, dotter av Jöns Pedersson (Ulfsax, nr 107) och Märta Olofsdotter (äldre stenbocksätten), men troligare med Ingrid Andersdotter, dotter av häradshövdingen i Vedens härad, väpnaren Anders Pedersson (Stierna), till Hov och Säby och Kerstin Esbjörnsdotter Bååt.

Gammal frälsesläkt från Västergötland, vars äldste urkundligt kände stamfader var nedanstående Bo Andersson, som skrev sig till Hov i Hällstads socken och Säby i Vings socken, båda i Ås härad av Älvsborgs län. Då dessa båda egendomar vid medeltidens slut, säkert 1482 och 1488 ägdes av häradshövdingen i Vedens härad Anders Pedersson, som i vapnet förde en sexuddig stjärna och namnes senast 1493, synes det mycket troligt, ätt Bo Andersson genom gifte med en hans dotter, Ingrid, förvärvat dessa egendomar. På riddarhusstamtavlan uppgives emellertid, att han varit gift med Ingrid Jönsdotter (Ulfsax) och att en hans sonson Bo Olofsson varit gift med nämnda Ingrid Andersdotter (Stierna), vilket dock möter stora kronologiska svårigheter. Något bevis för den ena eller andra uppgiftens riktighet har hittills icke framkommit. I enlighet med äldre anherreuppställningar har ätten på riddarhusstamtavlan givits fyra äldre släktled, vilka icke kunnat dokumenteras och med säkerhet äro uppkonstruerade, varjämte upptagits medlemmar av en dansk ätt (Baat?), som förde ett ox- eller tjurhuvud i vapnet och som under 1300- och 1400-talen ägde Hällerup i Ljungby socken, Halland. Sannolikt finnes härför ingen annan grund än vapnens likhet.Källor
 1) Riddarhusets genealogi<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander