Jan (Jacobsson) Kuyl

Verk- och slussmästare.

Far: Jacob (Jansson) Kuyl

Född: Holland 
Död: 1661 Västerport (Göteborg) 1) 
Begravd: 1661-09-22 Göteborg 1) Den 22 Sept Johan Jacobssen Kuyl begrobs


Familj med ?

Barn:
Wilhelm (Jansson) Kuyl (- 1670)


Noteringar
"Johan Slussmakare"
Jan Jakobsson Kuyl, född i Holland; inkallades 1641 till Sverige och anställdes som verk- och slussmästare vid fortifikationsbyggnaderna i Göteborg 1642 4/4.
Arrenderade 1650-57 stadens sluss och slusskvarn.
Död på hösten 1661, genom olyckshändelse ihjälslagen av vindbryggan vid Västerport (Carlsport) och begraven i gamla kyrkan i nämnda stad.
Gift med Helena N.N. som 1648 jämte andra begåvad tyska kyrkan i Göteborg.

Källor:
Elgenstierna nr. 1304 (Kuylenstierna), Olga Dahl

Kuylenstierna, numera vanligen Kuylenstjerna, släkt från Nederländerna, invandrad på 1600-talet till Sverige med slussmästaren vid Göteborgs fortifikationsbyggen Jan Jacobsson Kuyl.
En ättling till denne var Johan Kuyl (1622-1746), som adlades 1693 med namnet Kuylenstierna och nummer 1304. En gren som utvandrat till USA har bytt namn till Uhr.

En Jan Jacobsson (Johan) Ku˙hl står som lastdelsägare 1661-8-18. Lastdelsägare ID 2339.

Översatt brev från M. Bruin de Geus, släktforskare i Holland, till Iffi Kuylenstierna:
Notariens arkivnummer 4565 fol.(?) 61

Idag den 28 augusti 1663 uppträdde för mig, Pieter Kos, notarie vid rätten i Holland utövande i denna stad Schagen, och för närmare beskrivna vittnen, den ärade Marittie (svårläst) Reyers änka, till den bortgångne Jan Jacobsz. (troligen förkortning för Jacobsson) Kuyl, till yrket Slussbyggare i Hans Majestäts Konungen av Sverige tjänst, avliden i Göteborg. Hon assisterades av en Jacob Fertest (svårläst) ....baliom (svårläst) (en typ av församlingsföreståndare) och övertjänsteman (hauptofficer) i nämnda stad Schagen (Kogge är en del av församlingen). Jacob Fertest (svårläst) är hennes förmyndnare (vooght), genom denne förklarar hon att hon var tvungen, för att utföra sina affärer i Svergie, att företa sig en resa till Holland, och därför kan hon inte, medan hon uppehåller sig i Holland, bevaka sina affärer i konungariket Sverige. Därför ger hon i fullmakt åt denne Willem (Wilhelm) Jansz. (troligen förkortning för Jansson) Kuyl, kapten i tjänst åt hans kungliga Majestät, ovan nämnd boende i redan nämnda stad Göteborg, hennes styvson, att i hennes namn infordra och mottaga från Sveriges Krona alla sådana penningar med ränta som hennes avlidne äkte man intjänat hos hans kungliga Majestät.

Saken är: Denna Marittie (svårläst) Reyers var gift med Jan Jacobsson Kuyl, han arbetade som Slussbyggare åt hans majestät Konungen av Sverige. Han dog i Göteborg och hon hade rätt till hans ännu innestående lön. För detta ger hon här fullmakt åt sin styvson Willem Jansson Kuyl, kapten i den svenska konungens tjänst.

1. Det verkar som vi här har det första beviset att det handlar om den av Er sökte Jan Jacobsson Kuyl.
2. Jan Jacobsohn Kuyl, hade här i Holland en bror med namnet Aarian (svårläst). Denne var också en företagsam och äventyrlig person. 1641 (svårläst) reste han med ett skepp fram och tillbaka till Brasilien och var förmodligen 1646 i Sverige.
3. Pappan till dessa söner, Jacob Jansson Kuyl, arbetade redan 1626 med hamnanläggningar på ön Texel.
4. Redan 1948 fanns här i en genologisk tidsskrift en fråga.

I samarbete med den historiska föreningen i Schagen försöker vi hitta mer information, också angående denna mystiska Helena. Kan Ni säga mig om dödsförklaringen i Akt 4 (svårläst), 1648 stämmer?

Marittie (svårläst) Reyers är troligen hans andra fru, eftersom hon pratar om Willem (Wilhelm) som sin styvson, hon var i Sverige men måste tillbaka till Holland i affärer.

Dock hade hon 1671, när Wilhelm redan var död, ännu inte fått alla pengar, eftersom hon då återigen besöker notarien för att skicka sin tjänstefru till Sverige till Jochim Paltsar (svårläst) eller hans arvingar i avsikt att infordra 200 riksdaler med ränta.Källor
 1) Olga Dahl/ Göteborgs Kristine C I:1 Bild 112, Sid 215<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander