Johannes Jani FriisFamilj med ?

Barn:
Anna (Hansdotter) Friis (1618 - 1686)


Noteringar
home.online.no/~odd-els/html/fam01014.html
Berättar om en Friis-släkt från Danmark, vars dotter Ingeborg Sörensdatter Friis gifte sig med en G.O.B:s föregångare Ludvig Hansen Munthe och fick barn i Borrby vid den tiden.
home.online.no/~ljoerg/p51.htm
---

I Ystad avled 1633 borgmästaren Johan Friis (f 1569 gm Karne Tuvesdotter), vilken är den ende med detta namn från 1600-talets början, och man skulle ju vilja förmoda att Anna varit dotter till denne. Men skiftet efter Johan Friis är bevarat, dat 1633 11/4 och bland de där uppräknade 8 barnen finnes icke någon med namnet Anna. Någon förklaring härtill kan f.n. icke givas.
(Lunds stifts herdaminne).
<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander