Hövitsman Nils (Månsson) Grabbe

Far: Häradshövding Måns (Andersson) Grabbe (- >1510)
Mor: Beata (Andersdotter) Boije af Gennäs

Död: 1549 Grabbacka, Karis 1)
Begravd: 1549-10-07 Karis kyrka


Familj med Elin Claesdotter D (- 1529)

Vigsel: 1530-07-18 Grabbacka 1)

Barn:
Beata (Nilsdotter) Grabbe


Familj med Kristina (Knutsdotter) Kurck (1530 - >1550)

Vigsel: 1530-07-18 Grabbacka, Karis


Noteringar
Hövitsman på Viborg 3 sep 1535. Anhöll 1543 förgäves om befrielse från sitt ämbete, blir avskedad år 1545.

Nils Grabbe, Gustav Vasas kände medhjälpare under befrielsekriget i Finland. Karis kyrka, där Nils Grabbe, som avlidit 1549, fått sitt sista vilorum. Minnestavla med angivna data för Grabbe och hans tvenne fruars begravning.
Tavlan hade restaurerats av Axel Stålarm, herre till Grabbacka, död 1617. Denna gamla släktgård hade han blivit ägare till genom sin hustru Beata en dotter till Nils Grabbe. Inskriftstavlans restaurering vittnade om pietet för de avlidna anförvanternas minne.
Själva begravningen försiggick på den heliga Birgitta dagen = 7.10 s.å. Om Grabbes dödsår, som sagt varit känt, ha däremot saknats uppgifter för hans tvenne fruar Elin Klasdotter och Kristina Knutsdotter Kurck. Den första Elin Klasdotter avled 1529 och begrovs midsommardagen den 24.6. s.å. Emedan hennes vapensköld blott innehåller initialerna E: C: D: vet man ej vilken släkt hon tillhört. Hade en vapensköld varit utsatt hade det bl.a. upplyst om Arvid Eriksson Stålarms möderne härstamning, ty den avlidna var hans mormor. År 1530 18.7 gifte Grabbe om sig med Kristina Knutsdotter Kurck, änka 1529 efter Arvid Eriksson Stålarm d.ä. Äktenskapet var barnlöst. Hon avled 1551 och begrovs på Helge Tre Konunga dagen = 6.1 s.å. i familjegraven i Karis kyrka.Källor
 1) Elgenstierna<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander