Prof, Rektor Andreas Stobaeus

Rektor för Lunds Universitet. Blev högst 72 år.

Far: Khde Jens (Lauritzsen) Hedenstadensis (Stobaeus) (1579 - 1678)

Född: 1642 Stoby
Död: 1714-12-15 Lund


Noteringar
Häfdaforskare, latinsk skald.
Efter slutade skolstudier i Köpenhamn
skickades S. till universitetet i Greifswald, där han
tillbragte någon lärotid innan han 1664 blef kollega
och 1669 rektor vid Kristianstads skola. Sedan han
det sistnämnda året vunnit den filosofiska graden
vid det nyinrättade universitetet i Lund, kallades han,
på förord af Magnus Gabriel De la Gardie, hvars
uppmärksamhet han ådragit sig genom ett latinskt ode,
som han hållit vid Carl XI:s kröning, 1674 till ord.
eloquent. et poes. professor därstädes samt blef 1682, vid
universitetets återupprättande, utnämnd till samma
befattning. 1687 förändrades hans professur på det
sätt, att han utnämndes till histor. och poeseos
professor, hvarjämte Carl XII 1710 förordnade honom
till universitets bibliotekarie. Han innehade sedan
båda dessa befattningar till sin död i Lund d. 15
dec. 1714. Under den nationella brytning, som var en
naturlig följd af de södra landskapens införlifvande
med Sverige, slöt han sig oförbehållsamt till det
nya väldet, hvilket gaf Carl XI anledning att yttra,
att han var den första skåning, som gjort svenska
kronan någon verklig tjänst. »Han har för öfrigt
förvärfvat sig en betydande ryktbarhet såsom latinsk
vältalare och skald, 'Semper poëta Stobæus', såsom
hans samtid kallade honom och såsom han själf älskade
att benämna sig.» Äfven såsom häfdaforskare har han
inlagt stor förtjänst särskildt genom sina samlingar
och bearbetningar af Skånes äldre historia

Gift 1:o 1674 med Ursula* Maria (Simonsd:r) Wode Gift 2:o 1685 med Geska Mårtensdotter Hörling 1661-1714.
I sitt 1:a gifte hade Anders Stobaeus sonen Lorentz Christoffer Stobeé adl ätt nr 1439 (1676-1756), fortfikationsöverste, sedermera landshövding. Om hans äventyr i Ryssland då han flydde förklädd ur fångenskapen har Alf Åberg skrivit, senast i Karolinska kvinnoöden s 85-86. Gifte sig med änkan till Langenhielm på Slottet Barsebäck, Anna Catharina Franc och överlämnade slottet till en son i ett tidigare äktenskap.
Hade även sonen Niklas (1694-1754), även han professor i Lund, liksom dennes son Andreas Peter, f. 1732 d. 1799, som efterträdde honom 1771 i professuren.
runeberg.org/sbh/b0538.html
<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander