Jürgen (Göran) d.ä. Polman

Död: före 1641 1)


Familj med ?

Barn:
Göran d.y. Polman (1597 - <1648)


Noteringar
Ätten säges härstamma från Westfalen, där det i grevskapet Ravensberg och i socknen Hille funnits en släkt Pohlman, som i vapnet fört en arm, hållande en ring. Den ägde i nämnda socken en gård, det sk Meyerhof, och i Hille kyrka ligga begravda Herman Pohlman, hans hustru och deras son Johan (1619-06-13 - 1622) mfl av ätten, vilken ännu i förra århundradets början fortlevde därstädes. Sannolikt har den i slutet av 1500-talet i Livland uppträdande Jurgen Polman varit av denna ätt. Förutom nedanstående son Göran d.y. hade han de änuu 1641 omyndiga sönerna Claus, som levde 1676 och då var ryttmästare, Henrik Johan och Fredrik. Från någon av dessa härstammar den ättegren, som immatrikulreades på riddarhuset i Reval under nr 112 och därstädes ännu lever.

Jurgen eller Göran Polman d.ä. köpte 1598 av Stanislaus Mallisowsky godset Pigant vid Dorpat i Kannapäh sn, vilket dock sedermera frånhändes honom. Gick i hertig Carls av Södermanland tjänst 1600 och blev dennes hauptman på Anzen i Livland. Erhöll 1604 av hertigen för trogen tjänst förläning av gods i Sääksmäki sn i Finland. 1615 fick arvingarna efter Jakob von Lunden tillstånd att till honom pantsätta Tuttomäggi i Karusens sn i Estland, men även denna egendom fick han ej länge behålla. Erhöll av konung Gustaf II Adolf 1631 Öthel i S:t Petri sn i Estland. Levde 1632 men död 1641.
(Källa: Elgenstierna)

Gift 1:o m.1 Anna Wesell. Gift 2:o med Gertrud von Bremen, vilken 1641-12-10 såsom änka fick behålla Öthel.
----
Äldste kände stamfader är amtskrivaren Hans Polman, vars son Jürgen Polman (död senast 1641) gick i svensk tjänst hos Karl IX och blev befallingsman på Padis. Hans sonsöner, ryttmästaren vid Smålands kavalleri Johan Polman (död 1693) och brodern, kornetten Gustaf Polman, adlades 1650 16/9 med namnet Påhlman och introducerades 3/10 samma år.
Originalsköldebrevet förvaras i Riddarhuset.

---
Finns omnämnd i:
Person- och släktartiklar ingående i BAND 29
PEGELOW - RETTIG
(utkom 1995-1997)
-----
Hufnerfolgen in Siek 1577 - 1815 (Schleswig Holstein)
aus : "Das Amt Reinbek 1577 - 1800" von Walter Fink, erschienen 1969
Besitzfolgen in den Ortschaften des Amtes Reinbek, hier : SIEK
Frühere Namen des Ortes Siek : Vulensike, Wlensik, Olensik
Siek besaß 1577: 9 Hufen und 9 Katen.
Wohnplatz: Kate 3
1609: Jürgen Polman, hat die eine Zeitlang wüst gestandene Kate angenommen
----Källor
 1) Riddarhusets stamtavlor<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander