Kung Magnus III Birgersson "Ladulås"

Blev ca 50 år.

Far: Hertig, Jarl Birger Jarl (Magnusson) (~1210 - 1266)
Mor: Ingeborg Eriksdotter av Sverige (~1212 - 1254)

Född: omkring 1240
Död: 1290-12-18 Visingsö


Familj med Drottning Helvig av Holstein (~1254 - 1324)

Vigsel: 1276-11-11

Barn:
Birger Magnusson (~1280 - 1321)
Erik Magnusson (~1282 - 1318)
Ingeborg av Sverige


Noteringar
Konung av Sverige 1275–1290. Efter faderns död blev Magnus jarl och brodern Valdemar kung. Då Magnus tillträdde jarladömet (eller hertigdömet som det då började kallas) ville han återge ämbetet dess forna innehåll och kom därigenom i konflikt med brodern kung Valdemar. Magnus sökte upprätthålla jarlens ställning som rikets egentlige regent. Med stöd av den danske kungen Erik Klipping besegrade Magnus och hans yngre bror Erik kung Valdemar vid Hova i Västergötland 1275 och avsatte honom. I juli samma år ägde en ceremoni rum på Mora äng varigenom Magnus togs till kung. Magnus maktställning var under de första åren osäker men stabiliserades kring 1280. Valdemar hade då definitivt avträtt sin rätt till riket stormännen hade försonats med Magnus eller avrättats och kyrkan hade vunnits genom att Magnus vid sin kröning 1276 utfärdat löfte om vittgående privilegier. Magnus fortsatte i stort sett Birger jarls politik. Magnus regering är främst förknippad med en genomgripande reglering av samhällsstrukturen. Genom Alsnö stadga (ca 1280) och Skänninge stadga (1284) ordnades förhållandena mellan kungen och stormännen och regler gavs för den beridna rusttjänsten. Genom privilegier utfärdade i Söderköping 1281 gavs kyrkan i sin helhet frihet från stående skatter och kommande pålagor samt rätt att uppbära böter från sina landbor. Fasta slott med tillhörande slottslän uppkom och en omläggning av skattesystemet genomfördes. Under 1280-talet omtalas även ett kungens "råd" en rådgivarkrets som skulle kunna träda i funktion om tronföljaren vid Magnus frånfälle ännu var omyndig. Åren 1285 och 1288 slöt Magnus överenskommelser med Gotland varigenom ön och Visby definitivt knöts till den svenska kronan. Magnus tillnamn "Ladulås" är tidigast belagt i början av 1400-talet. Dess betydelse är omdiskuterad men troligast är den gängse tolkningen att Magnus genom gästningsförbudet i Alsnö stadga satte lås alltså skyddade bondens lada mot stormännens våldgästningar.
Magnus var sedan 1276 gift med Helvig av Holstein, dotter av Gerhard I av Holstein och Elisabeth av Mecklenburg och hade med henne sönerna Birger, Erik och Valdemar. Magnus är begravd i Riddarholmskyrkan i Stockholm. Som änka bodde Helvig på sitt morgongåvogods Dåvö i Västmanland.

Källa: Nationalencyklopedin.
<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander