Khde Gerhard Holst

Kyrkoherde i Örtofta. Blev 81 år.

Far: Nils (Hansson) Holst (~1662 - 1692)
Mor: Margareta Fröllinghausen (~1666 - 1712)

Född: 1688-09-12 Helsingborg, Malmöhus län 1) Dominic d ? a Trinit: d 16 Sept blef landt? Nils ? Holst hans son döpt i vor ? kyrka ? Gerdt. och blef född till ? d 12 Sept morgonen klock 4
faderen ? Nils Hanss Holst ? i
Moderen ? Margareta ?
Död: 1770-03-21 Örtofta, Malmöhus län 2) ...af ålderdom 81 år gammal...


Familj med Birgitta Schovgaard (1699 - 1757)

Vigsel: 1721-06-21 Örtofta, Malmöhus län 3) d 21 juni copulerades ? Gerhard Holst med ? fru Brigitta Schougård

Barn:
Jacob Holst (1727 - 1763)


Noteringar
Series Cantorum för församlingen Lilla Harrie och Örtofta:

*Henrik Persson Holst 1694-1695
*Jakob Matsson Schovgaard 1696-1729
*Gerhard Holst 1729-1770
*Johan Fredrik Brandt 1770-1809

Barn:
* Nils Holst f 1723-07-23 Lilla Harrie, Malmöhus län; v 1758-08-18 Håstad med Johanna Nilsdotter Laurén
* Hans Holst f 1733 Örtofta, Malmöhus län; d 1821 Örtofta, Malmöhus län. Gm Anna Christina Groterus.
* Märta Catharina Holst f 1740 Örtofta; G.m Daniel Harman.
* Anna Margrethe Holst f 1741 Örtofta, Malmöhus län; v 1762 Örtofta, Malmöhus län; d 1793 Örtofta, Malmöhus län. Gift med Johan Fredrik Brandt.
* Elsa Holst f 1743 Örtofta, Malmöhus län

"Äfven Örtoftas omgifningar hemsökas af spökerier,
och särdeles är landsvägen mellan Örtofta och Ellinge
en skådeplats för djefvulens arga funder. Det har
nämligen ofta händt, -- huruvida det sker nu mer,
veta vi icke, och förmodligen har det eldfrustande
lokomotivet samt det skramlande bantåget skrämt bort
mörkrets magter, -- det har händt, sade vi,
att vägfarande från den ena af dessa gårdar till
den andra icke kommit fram, utan, när de trott
sig vara framme vid Ellinge, hållit på gården vid
Örtofta och tvärtom, fastän de kört vägen rätt fram
utan att afvika. Då detta enligt trovärdiga intyg
händt till och med andans män, -- t. ex. den, som det
berättas, fördomsfrie prosten Gerhard Holst, våga vi
väl icke betvifla det, men hoppas dock, som sagdt,
att nittonde seklets 'brinnande vagnar och resenärer'
skola förebygga allt ytterligare ofog af denna art,
som menniskofiendtliga eller på skälmstycken begifna
okända magter kunna vilja anställa."
Källa: Svenska Familj-journalen

.................................................
Broder?
Khde Anders Holst
[troligen = (död 1762), kyrkoherde i Stiby], Jugustorp(?) 1727.
Släktvapen antaget 1727:
Sköld: En båt med ett stagat kors som mast på en av vågskuror bildad bjälke.
Krest: En sexuddig stjärna mellan två vingar.
Lunds domkapitel FIa:93.Källor
 1) Helsingborgs stadsförsamling C:1 Bild 12, Sid 10
 2) Örtofta C:1 Bild 111, Sid 103
 3) Örtofta C:1 Sid 2<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander