Riksdagsman, Industriidkare Johan Schütz

Riksdagsman,brukspatron och grosshandlare i Göteborg. Blev högst 75 år.

Far: Kommissarie Samuel Schütz (1676 - 1740)
Mor: Anna Maria Prunck (1687 - )

Född: 1722 1) Äv Göran Olbers
Död: 1797-02-25 Göteborg 2) Begraven 3/3. Död 74 år 6 mån av Slag.


Familj med Ulrika Olbers (1730 - 1807)

Vigsel: före 1750 Segloraberg 3)

Barn:
Anna Maria Schütz (1748 - 1808)
Ulrika Schütz


Noteringar
Riksdagsman, grosshandlare och industriidkare i Göteborg, Brukspatron.
Fick redan vid 21 års ålder burskap i Göteborg. Han drev 6 fabriker och ägde Segloraberg i Kinna. Industriverksamheten var mångsidig och omfattade sodatillverkning, glasbruk och repslagning.

Upptagen i Göteborgs handelsförenings matrikel dec 1743:
Göteborgs handelsförening DIA:1 Bild 21, Sid 17

I Fredbergs Gamla Göterborg: "den mångsidigaste industriidkaren i 1700-talets Göteborg, riksdagsman. Gift med Ulrika Olbers (1730-1807)."

Grundlade enl Wikipedia Göteborgs glasbruk:
"Handelsmannen Johan Schutz anmälde den 8 januari 1761 för Göteborgs hall- och manufakturrätt samt Kommerskollegiet att han önskade starta ett glasbruk. Det fanns i landet vid denna tidpunkt endast sju glasbruk och man ansåg att "Bristen på goda och dugeliga boutellier hindrar såväl exporten av viner och bränviner till Engeland och flere orter .....". Den 14 januari 1762 utfärdades privilegium för Schutz att anlägga glasbruket vid Elfsborgs ladugårds ägor, med villkoret att, för att spara ved, vid driften endast nyttja stenkol, aska och sjötång. Som medarbetare anställdes grosshandlaren Volrat von Öltken, vilken snart tycktes ha tagit över ledningen."Källor
 1) http://www.gbgtomter.se/Rote_7/7.66.pdf
 2) Göteborgs Domkyrkoförsamling C:3 Bild 283, Sid 559
 3) http://www.olbers.se/svhg/0001/1583.htm<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander