Khde Johan (Johannes) Engstedt

Kyrkoherde och prost i Borrby 1735-01-20. Blev 70 år.

Far: Khde Lars Engstedt (1666 - 1733)
Mor: Anna Sofia Brock (1684 - 1767)

Född: 1711-07-29 Borrby, Kristianstads län 1) Svårläst födelsebok
Utbildad: 1726-03-29 Lund (SkN 842) 
Examen: 1731-05-24 Lund Disputation
Död: 1782-01-12 Borrby, Kristianstads län 2) d 12 jan blef Probsten och kyrkoherden här vid Borrby Församling Herr Magister Johan Engstedt död kl half 6 om aftonen och begrofs den 5. april. 71 år.
Bouppteckning: 1782-04-11 Järrestad 3) Konkurs efter Johans död.


Familj med Elisabeth (Lisa) Papke (1716 - 1764)

Vigsel: 1736-06-18 Lund Bröllopskväde av "Sigurd Skaldunge Wersaflög" och lyckönskningar av Skånska nationen, båda tryckta hos Ludvig Decreaux, Direktör öfwer Kongl. Academiens privilegierade Tryckerij i Lund.

Barn:
Lars Engstedt (1738 - 1738)
Carl Engstedt (1739 - <1782)
Lars Engstedt (1740 - 1815)
Johannes Engstedt (1742 - 1780)
Ulrica (Ulla), Eleonora Engstedt (1743 - 1794)
Helena (Lena), Christina Engstedt (1745 - 1815)
Christian Engstedt (1747 - 1748)
Jakob Herman Engstedt (1748 - 1749)
Anna Sofia Engstedt (1752 - >1798)
Jakob Herman Engstedt (1754 - >1782)
Christian Engstedt (1755 - 1803)


Familj med Fredrika Hjort (~1725 - 1769)

Vigsel: mellan 1764 och 1769

Barn:
Jöran (Georg) Fredrik Engstedt (1768 - 1825)


Familj med Hedvig Maria Wäger (1723 - 1783)

Vigsel: 1771-10-18 Östra Vemmerlöv, Järrestad


Noteringar
Undervisades i hemmet av morbrodern Jakob Brock, faderns mångårige komminister och slutligen kyrkoherde i Sjörup.

Disputerade pro ex. 1731 24/5 "De sylogismo oratorio", pres. C. Papke. Efter kallelse av fadern prästvigd till dennes medhjälpare 1732 8/2. Pastor Sk.Kav.reg 1733.
Dipsuterade pro gradu 1734 6/4 "De examine vitae quotidie instituendo", pres. M. Rydelius, fil. mag. s.å. 10/6.
Gjorde goda insatser för främjande av församlingens skolförhållanden. I sin självbiografi skriver han bl a: "Som församlingens barn blefwo af scholemästaren underwiste uti läsande om wintern, men sedan om sommaren glömde hwad the lärdt om winteren, så gjorde jag ansökning hos Kon.bef. och Biskopen at af kyrckjomedeln få en beständig scholeinrättning här hwid församlingen."
Johan var en driftig man även på andra sätt. Framkommer även att han ivrigt deltagit i professor E.G. Lidbecks planteringsförsöksverksamhet genom odling av mullbärsträd och silkesmaskar. Studerade även storkarnas vanor.

Författade ett sorgekväde omfattande 22 verser, tryckt å Academ. Carol. Boktryckerij i Lund vid halvsysterns bortgång:
"Ett Wissnat Blomster, sångewis betracktat och beklagat, då min kiära systers Jungfru Helena Christina Engstedtz andelösa Lekamen uti förnäma Wänners närvaro i Borrby Kyrkia nedsattes den 5 juni A:o 1728"Källor
 1) Ahlgren
 2) Borrby C:1 Bild 664, Sid 651
 3) FIIa:4:98 (Järrestad)
      
 << Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander