Häradshövding Sigge (Petersson) Djäkn

Död: efter 1349


Familj med Margareta (Tomasdotter) Grip (- >1342)

Vigsel: före 1334

Barn:
Siggesdotter Djäkn


Noteringar
Diskussion på rötter av Olstedt

Snedbjälke med djurhuvuden. Död efter 1349. Sigge Djekn nämns första gången 1323 när han av Haldor Magnusson köper dennes hustrus andel i Vinstorp Böne sn, vilket senare går i arv till dottern gift med Karl Ingemundsson. 1331 förklarar Ulf Kärling att han för förvaltningen av sin syster, Ingeborg, gods erhållit full redovisning av Sigge. Samma år säljer Lars Kärling, sparre till sin farbroder Sigge Djekn gårdar i Böne vilket beseglas av Tyrgils Klementsson, färla. 1334 köper Sigge en kvarn och jord i Åfjärd av Folke Ormsson, spets nedifrån. 1342 skänker Sigge och hans hustru Margareta gårdar i Böne och Dalsarps sn:ar till Skara domkyrkaoch biskop Sigge i Skara påbjuder att mässor för detta skall hållas i Böne kyrka. 1348 bortbyter Sigge sin gård i Svansö Marks hd till sin våger eller måg Olof Kase och dennes hustru Kristina mot deras gård i Kettilstorp vilket beseglas avKlement Tyrgilsson, färla, Karl Ingemundsson och Birger Kase. 1349 värderar Sigge en gård i Lönendatorp som Nils Abjörnsson skänkt till Ingareds kyrkobyggnad. Samma år nämns Sigge som prolokutor i Frökinds hd. 1349 nämns en Petter Djekn, med liknande vapen, tillsammans med Sigge möjligen en broder eller kanske fadern.
<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander