Håkan (Lars?) (Wallerius)

Klockare i Köping sn (Öland).Familj med ?

Barn:
Eric, Haquini Wallerius (1567 - 1602)


Noteringar
Dalby. Klockare i Köping sn (Öland).
Enligt andra källor är ett släktled borttappat och Erics fader således Lars Håkansson.

Walleriernas stamfar, som hade låtit avmåla sig på predikstolsdörren med en nyckel i handen, hade varit klockare i Köping, hetat Håkan och bott i Dalby, av vilken by, som på latin kan heta Vallis vicus, hans studerande son Erik tagit sitt cognomen, utan ock, då jag var student i Uppsala, hörde jag inspector nationis, dokt. Nic. Wallerius i ett nationsmöte yttra sig, att hans förfäders stamfar varit klockare på Öland och kallades Håkan klockare". Egentligen behöver det icke vara någon motsägelse i de båda traditionerna.
<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander