Catharina von Seth

Blev 66 år.

Far: Johan Eugenius von Seth (1661 - 1718)
Mor: Magdalena Schmidt (1655 - 1715)

Född: 1699-05-31 Göteborg 1) 
Död: 1765-09-17 Kvibergsnäs 2) www.gbgtomter.se/Rote_5/5.45.pdf


Familj med Justitieborgmästare Erik Tellander (- 1730)

Barn:
Maria (Maija) Tellander (- >1746)


Noteringar
Erik Tellanders änka omtalas i Sävedals härad feb 1731.
I början av 30-talet var Catharina hyresgäst i Göteborg och omtalas "såsom behållen adelsfru". "Borgmästarinnan" bodde fortfarande kvar 1741 och skattade "som mindre förmögen adel".

................................................................................................................................

Den första mars 1690 (enligt den äldre tideräkningen1 den 12 mars) föddes på Kåröd2 - i Myckleby socken på Orust i Bohuslän - sedermera Riksrådet Gabriel von Seth, stamfader för grevliga ätten von Seth.

Hans farfars farfar Johan Seth, född c:a 1560, hade omkring 1620 invandrat till Göteborg och som utbildad ingenjör varit behjälplig vid stadens uppbyggnad. Han kom närmast från Holland, men stammade troligen från patricier3 i Frankfurt am Main.

Johans son Andries Seth, född 1590, var köpman i Göteborg och gift med Dorotea Aambeck från Holland.

Andries son Rutger (Ratke) Andriesson Seth, född 1632, verkade förutom som handlande och rådman i Göteborg även som mantalskommissarie4 och kronofogde i Norrvikens fögderi. Som avräkning på lönen erhöll han två hemman - Folkestad i Ske socken i Göteborg och Bohus län. Rutger gifte sig 1655 med Maria Fistulator5, dotter till råds- och handelsmannen Benediktus Fistulator, som blev stamfader för ätterna Lagerbielke och Stiernblad.

Deras son Johan föddes troligen 1661 och döptes samma år i Kristine församling i Göteborg. C:a 15 år gammal blev han biträde åt landskamreren i Bohus län, Anders Holst. 1682 utsågs Johan till häradsfogde på Orust och Tjörn och tolv år senare befordrades han till handskrivare (landssekreterare) i samma län. 1716 utnämndes Johan till guvernementssekreterare i Göteborg. Samma år adlades han av Carl XII och dog två år senare, innan han hade vunnit introduktion i Riddarhuset. Emellertid fick hans söner - Rutger, Herman och blivande Riksrådet Gabriel introduktion 1719 under nr. 1505 bland de adliga ätterna.

Johans äldre bror, Martin, blev prost i Habo. Från Martin stammar den ännu fortlevande släkten Seth.

Rutger von Seth6, född 1685, tjänstgjorde i flottan och avancerade till amiralitetskapten. I Elgenstiernas ättetavlor kan följande läsas 'Bevistade aktionen vid Dynekil 1716 där han för fiendens övermakt måste sänka sin galliot7 Vreden; han hade genom svåra travailler åsamkat sig ett lidande, vilket omsider kom honom från sitt förstånd'. Vrede ingick i en mindre eskader, som tillsammans med en del transportfartyg på väg till Norge, sammandrabbade med en fransk flottilj - under befäl av den ryktbare Peder Tordenskjold - och förintades. Han dog barnlös 1755.

Son nr 2, Herman, tjänstgjorde som sjötullsinspektor, och dog redan 1720. Han efterlämnade två barn, dottern Magdalena Christina och sonen Johan, som i och med sin död 1790 slöt den äldre adliga ätten von Seth på svärdssidan. Ättemedlemmar av nuvarande adliga ätten von Seth stammar från adoptioner i två steg, varför något blodsband mellan Gabriel von Seths ättlingar och dessa icke består.

Förutom tre söner hade Johan även tre döttrar; Magdalena, Maria och Catharina. Magdalena, död 1717, blev gift med fortefikationskaptenen och sedermera stadsarkitekten i Stockholm, Johan Eberhard Carlberg (1683-1773) i hans första gifte. Carlbergs tretton år yngre broder Bengt Wilhelm (1696-1778) kom senare att verka som arkitekt vid bygget av Hörle.Källor
 1) Elgenstierna
 2) Elgenstierna/ Olga Dahl
      << Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander