Khde Lars Engstedt

Kyrkoherde i Borrby (SÖ Skåne), Lunds stift (1719-24). Häradsprost. Blev 67 år.

Far: Komminister Sven (Laurentii) Arenander (1622 - 1703)
Mor: Christina (Svensdotter) Boethii (~1639 - 1692)

Född: 1666-07-24 Daretorp, Skaraborgs län (VG). Första födelseboken 1680
Död: 1733-08-26 Borrby, Kristianstads län 1) Den 26 Augusti om aftonen kl 8 blef ?würdige och höglärda ? Lars Engstedt egenom en stilla och ? död ifrån detta mödosamma lifvet hädan kallad och ? till sitt hwilorum uti Borby Kyrkia d 19 Sept -1733
Begravd: 1733-09-19 Borrby 2) 


Familj med Helena Stobaea (- 1699)

Vigsel: 1698-01-11 Hästveda Finns ej i Hästvedas vigselbok


Familj med Karine (Catharina) Thomaea (1676 - 1707)

Vigsel: 1700-06-20 3)

Barn:
Thomas Engstedt (1701 - 1724)
Helena Christina (Lena Stina) Engstedt (- ~1728)


Familj med Anna Sofia Brock (1684 - 1767)

Vigsel: 1709-02-11 Halmstad 3)

Barn:
Catharina Engstedt (1710 - 1711)
Johan (Johannes) Engstedt (1711 - 1782)
Catharina, Sophia Engstedt (1713 - 1715)
Hedvig Engstedt (1714 - 1715)
Udda Sofia Engstedt (1721 - <1759)


Noteringar
Den förste att, jämte brodern, kalla sig Engstedt.
Enligt tradition inom släkten skulle den förste bäraren av namnet Engstedt tagit detta, sedan han rymt hemifrån och gömt sig på en äng bakom en stätta. (Fadern Sven bodde i Håkängen)

Att han 1678 skickats till Visingsborgs skola å Visingsö kan bero på att kyrkoherden i Daretorp Lars Johannis i åtta år till 1679 varit conrector och capellan på ön.
Student 1690-09-27, Västgöta nation. Informator i Stoby, Kristianstad, "för några vackra mäns barn" 1693. Prästvigd 1695. Ett 50-tal sockenmedlemmar i Stoby begärde honom 1695 till kyrkoherde efter Olof Oselius. Sade sig då vara villig att gifta sig med en av dennes döttrar. Blev istället 1696 prästvigd till komminister i Hästveda. Blev förordnad stadskomminister i Karlskrona 1698.

Friade dagen efter begravningen av Petrus Langelii, kyrkoherde i Borrby, till hans änka (Anna Weren, systerdotter till Professor N. Silfwerschöld i Lund) och erhöll ja, förmodligen med villkor att han även erhöll Borrby pastorat. Hon avled dock 1708 och blev då föreslagen att gifta sig med hennes dotter, jungfru Langelia. Avstod dock från detta, då Domkapitlet i Lund ansåg det vara "christligare och anständigare" att ta hennes barn till sig för uppfostran. Gifte sig istället med Anna Sophia Brock 1709.
1707 fick han Kungl. fullmakt av Carl XII, daterad i Altranstädt, på Borrby pastorat i Kristianstad, vilket han tillträdde 1708. 1719 brann gården. Utnämndes 1723 till häradsprost i Albo och Järrestads kontrakt emedan han dels ansågs äga de qualiteter, som fordras av en prost, dels var den äldste pastorn i kontraktet.

Sköld: En man i knälång dräkt stående på en kulle och höjande armarna mot två molnskyar, mellan vilka ovan bokstäverna IHS är synliga. Valspråk: Oläsligt. - Sannolikt samma signet använde hans son Johannes (1711-82), kyrkoherde i Borrby, 1743. I detta avtryck syns att det är ett hav (horisontlinje) bakom mannen och av valspråket framkommer: .......

Källa (Eder 32, , Lunds domkapitel FIa:85 (MS).samt Emanuel. Eder 44)

Ger 1709 barnen vardera 400 daler:
www.osterlen.com/slaktforskning/1709vt.htm

Namnet Borrby innehåller borg, sannolikt i betydelsen fornborg, samt by, gård. Kyrkan av gråsten och tegel uppfördes 1841.Källor
 1) Borrby C:1 Bild 143, Sid 132
 2) Borrby C:1 Bild 143, Sid 132/ Stentavla
 3) Inskription Borrby kyrka
      
Efter sitt heliga Råd hafwer Herren
Ledt här under hwilande Prodsten högäre-
wyrdige och höglärde H:LAURENTIUS ENGSTEDT
Till Wärlden af hederliga föräldrar Anno 1666
de: 24 Julij. Till COMMINISTER wid Hästveda
och Fasterups församligar Anno 1696 de:6 SEPT:
Till sitt 1:sta Gifte med Jungf: HELENA STOBAEA
Anno 1698 de:11 JAN: och med henne haft en Dotter.
Till Stadsens COMMINISTER i CARLSCRONA Anno 1698
de: 1 MAIJ. Till sitt 2dra Gifte med Jungf: CATHARINA
THOMAEA Anno 1700 de: 20 JUNI och med henne
haft 1 son och 1 dotter. Till PASTOR wjd församb.
Borby Anno 1708 de: 1 MAIJ. Till sitt 3:die Gifte
med Jungf: ANNA SOPHIA BROCH Anno 1709 de: 11 FEB:
och med henne haft 1 Son och 4 Döttrar. Född
Anno 1684 de: 1 MAIJ och dödde 1767 de: 16 MAJ då
hon hos sin ST: Man nedsattes att hwila de:
19 JNIJ 1767. Till Prodst öfwer Albo och Jär-
stadts Härader Anno 1723 de: 14 JULIJ och uptaget
Siälen med Ähro Anno 1733 de: 26 AUGU: och gifwet den-
-na Graf Kroppen till hwilokammar de: 19 SEPT:
Anno 1733. till dess the på Dome dag skola uthi
Ärones Rijke med sina Siälar förenas.<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.4, Programmet tillhör: Fredrik Åhlander